Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Undervisning

Fremragende undervisere

Astrid Gynnild og Jens Kjeldsen har fått status som meritterte undervisere!

Astrid Gynnild og Jens Kjeldsen
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Det samfunnsvitenskapelige fakultet har innført en meritteringsordning for fremragende undervisere. I den første utdelingsrunden er to av fire fremragende undervisere fra institutt for informasjons- og medievitenskap. 

Det er Astrid Gynnild og Jens Kjeldsen, begge professor i medievitenskap, som har blitt meritterte undervisere. Astrid Gynnild underviser på bachelorprogrammet i journalistikk. Jens Kjeldsen underviser på masterprogrammet i medier og kommunikasjon

- Det er høye krav til status som merittert underviser, og vi er stolte av at Gynnhild og Kjeldsen nådde opp. For alle ved instituttet er dette en stor inspirasjon til å fortsette arbeidet med å utvikle og forbedre undervisningen, sier Rune Klevjer, undervisningsleder ved institutt for informasjons- og medievitenskap. 

Styringsgruppens vurdering av kandidatene: 

Om Professor Astrid GynnildInstitutt for informasjons- og medievitenskap: Hun tilfredsstiller klart alle fire kriterier for merittering som fremragende underviser. Søknaden og intervjuet viste at hennes pedagogiske ideer er grunnlaget for hennes praksis som underviser. Hun har et konsistent fokus på studentenes læring, og jobber aktivt for å utvikle forbindelsen mellom læringsmål og undervisningsopplegg. Hun viser en kollegial holdning og praksis både i forhold til studenter og kolleger i utvikling og gjennomføring av sine undervisningsopplegg. Hennes forskningsorienterte tilnærming til egen undervisning er imponerende. En særlig styrke ved søknaden er sammenhengene mellom de dokumenterte aktivitetene, den forskende tilnærmingen, det aktive studentsamarbeidet og det kollegiale bidraget.  

Om professor Jens KjeldsenInstitutt for informasjons- og medievitenskap: Han har et stort engasjement for undervisning og har genuin interesse for å forbedre undervisningen og å skape engasjement hos studentene. Han han har et sterkt fokus på studentenes læring og et bevisst forhold til sammenhengen mellom læringsmål, undervisningsopplegg og vurdering. Kjeldsen har arbeidet systematisk over tid med å utvikle sin undervisning med sikte på å støtte opp under studentenes læring. Gjennom prosjekter om henholdsvis veiledning og bruk av presentasjonsteknologier i undervisning, har han dokumentert en forskende tilnærming til utvikling av egen undervisning. Han samarbeider aktivt om utvikling av undervisning på sitt institutt, med kolleger i sin pedagogiske forskning, og han har omfattende publisering og formidling knyttet til utvikling av undervisningskvalitet. 

De to andre meritterte underviserne er Frode Meland, professor i samfunnsøkonomi og Lise Rakner, professor i sammenlignende politikk.