Hjem
Det juridiske fakultet

Advokatutdanning

Lurer du på hvordan du tar advokatutdanning? Da kan du søke opptak til rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Ønsker du å ta advokatutdanning? Da må du først studere juss. Bildet viser to studenter som sitter i en sofa og prater
Universitetet i Bergen tilbyr advokatutdanning med en femårig mastergrad i rettsvitenskap som utdanner deg til jurist. Advokat kan du bli etter et advokatkurs og to års praksis i etterkant av studiet.
Foto/ill.:
Emil Breistein

Hovedinnhold

Begrepet advokatutdanning er i grunnen misvisende da det ikke finnes en ren slik utdanning. For å utdanne deg til advokat, må du først fullføre masterstudiet i rettsvitenskap. Dette studiet tilbyr vi ved Universitetet i Bergen og selve studiet tar fem år. Etter å ha fullført fem år får du tittelen jurist. 

For å få advokattittelen må du i tillegg ta et obligatorisk advokatkurs etter at du er ferdig med studiene. Du må samtidig ha to års godkjent juridisk praksis, vanligvis som advokatfullmektig, dommerfullmektig eller politifullmektig. 

Jobber for jurister

Arbeidsmarkedet for jurister er svært bra. Det vil alltid være stor etterspørsel i arbeidslivet etter folk med juridisk utdanning, og du finner jurister overalt. Mange går til næringslivet og jobber for eksempel innen bank, forsikring, varehandel, industri, eller innenfor offentlig forvaltning som NAV, Skatteetaten og Konkurransetilsynet.

Dette lærer du

Du vil få innsikt i grunnleggende regler og sammenhenger innenfor alle fagområdene på studiet, og få spesialisert kunnskap innen områdene som dekkes av masteroppgaven. Det vil si at du skal være i stand til blant annet å:

  • Foreta en selvstendig analyse av juridiske problemstillinger på en grundig, kritisk og balansert måte
  • Innhente og systematisere rettslig relevant materiale, og på grunnlag av dette identifisere juridiske problemstillinger og sammenhenger
  • Arbeide med andre i grupper for å analysere juridiske problemstillinger

Krevende og spennende studium

Jusstudiet passer for alle som er interesserte i samfunnsrelaterte fag. Studiet innebærer mye skriving, og glamorøse tv-serier om advokater gir ikke et realistisk bilde av juristers eller jusstudenters hverdag.

Undervisningen foregår via forelesninger, arbeidsgrupper og storgrupper. Fra første til tredje studieår løser studentene skriftlige oppgaver, ofte hver uke og mange emner har en kursoppgave som må fullføres underveis.  

Jusstudiet har relativt høye karakterkrav og er også et krevende studium. Våre undersøkelser viser at jusstudenter ligger høyt på skalaen når det gjelder ukentlig arbeidsinnsats, og bruker i gjennomsnitt 38 timer i uken på studiene.

Slik søker du opptak 

Når du skal søke høyere utdanning søker du via Samordna opptak og opptaket skjer hver høst. På våre sider kan du lese mer om hvordan du søker opptak til studier ved Juridisk fakultet. UiB er et internasjonalt universitet, og vi oppfordrer alle våre studenter til å ta deler av studiet i utlandet.