Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Tre jussprofessorer i Bergen har utgitt en ny lærebok om strafferett, basert på den nye straffeloven som trer i kraft 1. oktober 2015.
Professor Geoff Scott fra Penn State University i USA har nylig gjestet fakultetet.
Regjeringen gir midler til å opprette 500 nye studieplasser. Ved Universitetet i Bergen kommer disse innen rettsvitenskap og innen teknologi- og realfag.
Universitetet i Bergen var sterkt representert på Japan – Norway Energy Science Week i Tokyo 27-29.mai.
Det juridiske fakultet har utnevnt to nye professorer.
Siri Gloppen har alltid vært tiltrukket av det hun skjønner minst. Derfor valgte hun å forske på forholdet mellom rett og politikk på tvers av kontinenter.
Aldri før har så mange hatt Integrert masterprogram i rettsvitenskap ved UiB som førstevalg som i år.
Dei siste 15–20 åra har EU teke over nær alt av miljølovgjeving i EØS-området – også Nordsjøen og dei andre norske havområda.
Torsdag 16. april markerte fakultetet gjenåpning av «gamlebygget», som nå fremstår som helt nytt innvendig.
Det juridiske fakultet har innleidd eit samarbeid med National Law University Delhi.
Professor Jørn Øyrehagen Sunde er klår på at høgsterettsjubileet er for fleire enn folk med juridisk embetseksamen. Høgsterett er for viktig til det.
Dragefjellet lærings- og formidlingssenter skal bidra til å heve kvaliteten på undervisningen og synligjøre forskning og annen aktivitet ved fakultetet.
Hilde Hauge har fått opprykk til professor.
15. januar var det internasjonal dag på Det juridiske fakultet. Representanter fra 30 universiteter i Europa, USA og Australia møtte reiselystne studenter.
Maja Janmyr er innvilget et personlig postdoktorstipend fra Norges Forskningsråd under programmet FRIPRO.
Migrasjonskontroll er i økende grad blitt en del av hverdagen til helsepersonell i Norge, viser ny forskning.
I mai 2014 fattet EU-domstolen en avgjørelse som påla Google å slette enkelte resultater fra søkeresultatene sine. Dette kan få store konsekvenser for informasjonsfriheten i Europa.

Sider