Hjem
Klima og energiomstilling
Fremtidens samfunn

Arealbruk, karbonlagring (CCUS) og klimanøytralitet

For å nå målet om klimanøytralitet i EU i 2050, som stipulert i The Green Deal, trenger vi forskning og undervisning innen mange områder, bærekraftig arealbruk og CCUS er viktige fagfelt for å oppnå målsetningen.

Klima og energi på Vestlandet

Hovedinnhold

Bærekraftig arealbruk og karbonfangst, lagring og bruk av CO2 er viktige forsknings og utdanningsområder for universitetet i Bergen.

Arealbruk skaper i økende grad konflikt

Et bedre kunnskapsgrunnlag om bærekraftig arealbruk for bl.a. å kunne avveie ulike samfunnshensyn, utvikle flerbruks arealløsninger, ivareta artsmangfold og annet er viktigere enn noen gang.

Karbonfangst, lagring og bruk av CO2

Realisering av karbonfangst og lagring krever kompetanse fra fagområder som geologi, fysikk, matematikk, juss og samfunnsfag. Forskere ved UiB studerer hvordan man på mest mulig effektiv måte kan lagre CO2 i underjordiske formasjoner.

Karbonfangst og oljas framtid på Vestlandet

Produsent:
UiB

Rapport: Klima og klimaendringer 

En overordnet innføring i klima som diskuterer hvordan klima er aktuelt for kapitaleiere, forvaltere, tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner med interesse for ansvarlig og bærekraftig forvaltning. Rapporten har blitt utarbeidet av medlemmer i Norsif og Bjerknessenteret for klimaforskning.

Syv av ti nordmenn har tro på at noe kan gjøres med klimaendringene, viser tall fra Norsk Medborgerpanel ved Universitetet i Bergen:

Norske klimaholdninger: Mestring

Produsent:
UiB

NMP hindre klimaendringer
Foto/ill.:
Norsk medborgerpanel/UiB

Veien til 2030: Slik blir UiB grønnere

UiB jobber systematisk med å redusere klimautslippet sitt, har ambisiøse klimamål og satser på bærekraft. Det er ulike veier til hvordan universitetet kan nå sine mål om å redusere CO2-avtrykket sitt og bli klimanøytrale innen 2030:

  • I 2016 ble UiB det første av de store universitetene som ble sertifisert som miljøfyrtårn.

SDG-konferansen i februar 2018 forsterket rektor Dag Rune Olsen ambisjonene for UiB sin miljøinnsats da han kunngjorde at UiB skal bli klimanøytrale innen 2030.