Hjem

Avdeling for kulturhistorie

Program for våren 2019

Arkeologisk forskningsseminar

Universitetsmuseet i Bergen (UM) og Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) arrangerer hvert semester en forskningsseminarrekke i arkeologi. Seminarene avholdes i Krypten på Universitetsmuseet (Haakon Sheteligs plass 10) kl. 14.15–16.00. Åpent for alle interesserte.

Forskningsseminar
Foto:
Camilla Zinsli

15.02.2019
Svein H. Gullbekk, KHM, UiO: Penger, kommunikasjon og fromhetskultur. Norske myntfunn 1050-1319"

01.03.2019
Kjersti Kristoffersen, NDR, Trondheim: "Steinhuggermerkene på tårnet i Bergen domkirke – nye funn og ny kunnskap"

15.03.2019
Søren Diinhoff, UM, UiB:  Bronzealderens jordbrugsbosætning i Norge og myten om det primitive

29.03.2019
Henriette Hop Wendelbo, AHKR, UiB: «Kar i graver og graver i kar». Resultater fra et ph.d. prosjekt om keramikk i bronsealdergraver i Norge.“

11.04.2019 (torsdag)
Helena Viktor, Kalmar läns museum, Sverige: "Järnåldersmassakern i Sandby borg på Öland - vad hände egentligen och varför?"