Hjem
Avdeling for kulturhistorie
Program for våren 2020

Arkeologisk forskningsseminar

På grunn av Covid19 ble alle foredrag i vår utsatt. Nytt program kommer til høsten. Universitetsmuseet i Bergen (UM) og Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) arrangerer hvert semester en rekke forskningsseminar i arkeologi.

Spenne fra Jølster
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Seminarene avholdes i Krypten på Universitetsmuseet (Haakon Sheteligs plass 10) kl. 14.15–16.00. 

Åpent for alle interesserte.

06. mars:
Jostein Aksdal, Vestland fylkeskommune:
«Gamle Vangen – Voss kyrkjestad sett i lys av forsking og forvaltning.
Om korleis kunsthistorie, historie, arkitektur og arkeologi kan utvida vår kunnskap om det førreformatoriske Vangen».


UTSATT
20. mars:
Geir Grønnesby, NTNU:
«...en pludselig og stærk omvæltning"?
Eldre jernalder og overgangen til yngre jernalder i Trøndelag».


UTSATT
27. mars:
Gitte Hansen, UiB:
«Bergen til tusen! Arkeologisk blikk på det eldste Bergen»

UTSATT
17. april:
Anja Roth Niemi, UiT:
«Båter, gravskikk og makt i nordligste Hálogaland rundt år 800.
Nylige undersøkelser av to båtgraver på Hillesøy utenfor Tromsø».


UTSATT
27. april:
Yngve Nedrebø, Arkivverket:
«DNA som kilde for migrasjonsanalyser».