Hjem
Avdeling for kulturhistorie
Nytt funn

Spillebrikker på Ytre Fosse

De to siste ukene av april 2020 ble det gravd ut en liten gravrøys fra romertida (0-400 e.Kr) på Ytre Fosse i Alver kommune. I senter av røysen ble det funnet rester etter en kremasjon.

Ytre Fosse, gravrøys

Produsent:
UiB

Hovedinnhold

Innenfor sirkulært område, på ca 1m diameter, fant vi svart, feit trekullholdig jord med små fragmenter av bein. Beinrestene har trolig tilhørt den døde. I massen fantes det også gravgaver i form av tre knuste keramikk krukker, en bronsenål, brent glass som vitner om at varmen på likbålet trolig har vært opp mot 1000 grader. Det mest oppsiktsvekkende var likevel funn av 18 spillebrikker og en stavterning. Funn av spillebrikker fra eldre jernalder er svært sjeldne både i Norge og i resten av Skandinavia. Spillebrikkene og terningen har tilhørt et brettspill inspirert av det romerske spillet Ludus latrunculorum, og eieren har nok vært en person av høy rang som tilhørte eliten i datidas stammesamfunn. 

Røysen på Ytre Fosse ligger med utsyn over Alversund og den Indre Skipsleia, i norrøn tid kalt nordvegen, veien mot nord, opphavet til navnet Norge. Dette sier mye om skipsleias betydning, som hovedveien for skip og transport langs kysten siden bronsealderen og som transportåre videre sørover ned mot Danmark og kontinentet. Den som kontrollerte punkt langs skipsleia hadde makt og politisk herredømme i sine lokale stammeområder. De mange og store gravhaugene vi finner langs Alversund er et vitnesbyrd etter et politisk landskap, over mektige slekter som kunne skattlegge varer og få tributt fra de som seilte gjennom sundet.