Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Tunanlegget på Sausjord

Et sjeldent ringformet tunalegg fra vikingtid på Voss.

sausjord_web

Hovedinnhold

På bakgrunn av planlagt bygging av barnehage, ble det gjennomført arkeologiske undersøkelser på Sausjord på Voss i mai/juni 2011. Det ble funnet store mengder av strukturer i grunnen i form av stolpehull, ildsteder og kokegroper. Tilsammen dannet disse en del av et ringformet tunanlegg. Det ble påvist tilsammen 13 husstrukturer. Anlegget ser ut til å ha fire faser, hvor den eldste er i eldre romertid. Selve tunalegget har hatt en brukstid fra sen yngre romertid til slutten av folkevandringstid. Trolig fikk stedet sin identited og status som samlingssted i romertid, som senere ga grunnlag for lokalisering og bygging av tunanlegget. Sausjord  har  vært  et  mer  eller  mindre kontinuerlig brukt samlingssted for et større fellesskap gjennom et tidsrom som strekker seg langt utover det dokumenterte tunanleggets brukstid.

Antallet  hus  og  fraværet  av  funn  som  reflekterer  gårdshushold  og  produksjon  vitner  om  at tunanlegget  på  Sausjord  har  vært  et  samlingssted  for  mange  mennesker  i  kortere  perioder, trolig  til  bestemte  tider  i  en  årssyklus.  Den  eksponerte  beliggenheten  og - i likhet  med  de andre  undersøkte
tun anlegg – fravær  av  funn  som  kan  knyttes  til  våpen  og  våpenbruk  taler mot at   anlegget har hatt en   militær   funksjon,   f.eks.knyttet   til   krigeropplæring eller hærmobilisering.  Funn  og  lokalisering  indikerer  snarere  at  anlegget  har vært  et  møtested for fredelige sysler.
Se artikler og rapport nederst på denne siden.