Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Virtuelle Vingen

Virtuelle Vingen 2018

Virtuelle Vingen er et pilotprosjekt for å prøve å tilgjengeliggjøre en digital virtuell versjon av helleristningsfeltet Vingen i Bremanger, Sogn & Fjordane. Helleristningene er opp til 6500 år gamle, fra eldre steinalder. Motivene er i hovedsak dyrefigurer (mest hjortedyr), men også menneskefigurer, "dyrehodestaver" og abstrakte mønstre.
Prosjektet innebærer bruk av digital innmåling og fotogrammetri og spillteknologi for å gjenskape landskapet og ristningsfeltene i 3d som en interaktiv virtuell opplevelse. En stor del av prosjektet er knyttet til metodeutvikling og teknologiske utfordringer knyttet til å konvertere et stort landskapsområde med helleristninger, til håndterlige data for interaktiv bruk innen realtime interaktiv 3d teknologi. Til nå er hele landskapsrommet gjenskapt i 3d, samt de største og mest sentrale ristningsfeltene. Grunnleggende navigasjon og interaktivitet er implementert. Prosjektet er fortsatt i utvikling, og ytterligere innhold og programmering vil bli oppdatert og utvidet. Hoveddelen av prosjektet er planlagt ferdig i løpet av 2018.
På nettsiden til VirtuelleVingen finner du i tillegg historikk, artikler, bilder, videoer og 3d modeller av bergkunstfelter i Vingen.

Øverst er en video som viser prosjektet og til høyre er stillbilder fra prosjektet hvor store deler av Vingen er gjenskapt digitalt i spillmotoren Unreal Engine.

Virtuelle Vingen har to nivåer, dagens situasjon og et nivå slik vi tror det så ut i steinalderen. I Virtuelle Vingen kan brukeren bevege seg fritt i det virtuelle landskapet og utforske helleristningene. Det vil i tillegg være tilgang til bakgrunnsinformasjon som historikk, artikler og litteratur, bilder etc. Dette vil bli linket opp mot nettsiden virtuellevingen.no.

Prosjektet er finansiert av Riksantikvaren