Hjem
Styre og ledelse

Språkpolitikk ved UiB

Om UiBs språkpolitikk, språktenester, lov og retningslinjer.

Ved Universitetet i Bergen er undervisningsspråket, administrasjonsspråket og det daglege arbeidsspråket til vanleg norsk. Som eit internasjonalt forskingsuniversitet, legg universitetet vekt på at delar av verksemda skjer på engelsk eller andre internasjonale språk. For å ta i vare desse målsetjingane og ansvaret overfor det norske og internasjonale samfunnet, har universitetet som mål å utvikle mest mogleg parallellspråkleg praksis. Det skal praktiserast godt språk både på norsk og på framandspråk.

Språkpolitikk og språktenester ved UiB

Lov om målbruk i offentleg teneste

Forskrift om målbruk i offentleg teneste

Retningslinjer for målbruk ved UiB