Hjem
Styre og ledelse
Språkpolitikk

Språkpolitikk ved UiB

Om UiBs språkpolitikk, språktenester, lov og retningslinjer.

Hovedinnhold

Universitetsstyret vedtok 31.10.2019 ein språkpolitisk strategi.

Universitetet skal ha ein tydeleg  språkpolitikk og stå fram som eit språkleg forbilde for norsk utdanning, kultur- og samfunnsliv. Norsk er hovudspråket. Det betyr at undervisningsspråket, administrasjonsspråket og det daglege arbeidsspråket i all hovudsak er norsk. Prinsippet om klarspråk er grunnlag for språkbruken ved UiB.

Universitetet er også eit internasjonalt akademisk møtepunkt der publiseringa og formidlinga skjer på engelsk. Det betyr at universitetet har ein parallellspråkleg praksis der engelsk er det mest brukte framandspråket, men også andre framandspråk blir brukt.

Universitetets tilsette deltar i internasjonal forsking, men har også i sin faglege verksemd ei betydeleg rolle i å utvikle og ta vare på det norske språket. Å utvikle og formidle norsk fagspråk og terminologi er ein viktig del av UiBs samfunnsoppdrag.

Språkleg likestilling og toleranse er eit sentralt prinsipp ved UiB. Nynorsk skal ha ein sentral plass i verksemda. UiB har eit særleg ansvar for at nynorsk skal være eit viktig språk i norsk høgare utdanning. Dei mange brukarane an nynorks ved UiB er ein stor ressurs for nynorsk språk og har stor verknad for norsk språkutvikling.