Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Språkpolitikk ved UiB

Om UiBs språkpolitikk, språktenester, lov og retningslinjer.

Ved Universitetet i Bergen er undervisningsspråket, administrasjonsspråket og det daglege arbeidsspråket til vanleg norsk. Som eit internasjonalt forskingsuniversitet, legg universitetet vekt på at delar av verksemda skjer på engelsk eller andre internasjonale språk. For å ta i vare desse målsetjingane og ansvaret overfor det norske og internasjonale samfunnet, har universitetet som mål å utvikle mest mogleg parallellspråkleg praksis. Det skal praktiserast godt språk både på norsk og på framandspråk.

Språkpolitikk og språktenester ved UiB

Lov om målbruk i offentleg teneste

Forskrift om målbruk i offentleg teneste

Retningslinjer for målbruk ved UiB