Hjem
Styre og ledelse

Sakliste til møte i universitetsstyret 27.09.2012

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET

UNIVERSITETET I BERGEN

 

 

Møte 27. september 2012

 

 

Sakliste    

I

Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2009/12995

II

Protokoll fra møte i Universitetsstyret 31.5.2012 (utsendt i brev av 13.6.2012).
Protokollen ligger ved.
Sak nr. 2009/12996

48

Fullmakts- og referatsaker
Oversikt av 13.9.2012
Sak nr. 2009/11146

49

a) Regnskap for Universitetet i Bergen andre tertial 2012
Saksforelegg av 13.9.2012
Sak nr. 2011/4912

 

b) Økonomirapport etter andre tertial 2012
Saksforelegg av 14.9.2012
Sak nr. 2011/4912

50

Departementets krav om nye virksomhetsmål og styringsparametre
Saksforelegg av 17.9.2012
Sak nr. 2010/12719

51

Endring av instituttstrukturen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet
Saksforelegg av 11.9.2012
Sak nr. 2010/13430

52

Honorering av universitetsstyrets medlemmer
Saksforelegg av 10.9.2012
Sak nr. 2009/10432

53

Helseforskning – og personopplysningsloven; retningslinjer og internkontrollsystemer ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 13.9.2012
Sak nr. 2008/12483

54 Om fadderuken ved studiestart 2012
Saksforelegg av 13.9.2012
Sak nr. 2012/10526
55 Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program
Saksforelegg av 11.9.2012
Sak nr. 2012/4881

56

Sensurfrist ved Det juridiske fakultet
Saksforelegg av 10.9.2012
Sak nr. 2009/8038

57

Oppnevning av medlemmer i Skikkethetsnemnda
Saksforelegg av 29.8.2012
Sak nr. 2012/9488

58

Oppsummering om tematiske forskningssatsinger 2005-2010
Saksforelegg 11.9.2012
Sak nr. 2009/14447

59

Oppretting av felles studieprogram Master in Educational Technologies and Digital Resources
Saksforelegg av 11.9.2012
Sak nr. 2011/13460

60

Universitetsdirektørstillingen - utlysning av nytt åremål
Saksforelegg av 15.9.2012
Sak nr. 2012/10469

61 Orienteringssak: Diverse referater
Saksforelegg av 4.9.2012
Sak nr. 2009/11171
62* Tilsettinger uten utlysning:

Unntatt offentlighet, jf. off.l. § 25

a. Tilsetting som professor i human genetikk ved Universitetet i Bergen

Saksforelegg av 14.9.2012
Sak nr. 2011/12728

b. Tilsetting av leder for Senter for geobiologi for en ny åremålsperiode

Saksforelegg av 10.9.2012
Sak nr.2007/3139

c. Tilsetting av professor i russisk ved Universitetet i Bergen

Saksforelegg av 11.9.2012
Sak nr. 2010/11092

 

Orienteringer

 

Eventuelt