Hjem
Matematisk institutt

Det faglige: Første og andre semester

For å lykkes som student i matematikk er det viktig å legge ned mye arbeidsinnsats helt fra første semester. På vår side stiller vi med mange dyktige forelesere som vil lære deg masse.

Hovedinnhold

Foreleserne våre

Alle våre forelesere er selv forskere og brenner for faget sitt. Forelesere ved Matematisk institutt er de som flest ganger har fått foreleserprisen.

Fagene og undervisningen i første semester

En fulltidsstudent tar tre fag i semesteret.

  Bachelorprogrammet i matematikk og Bachelorprogrammet i anvendt matematikk

    Bachelorprogrammet i statistikk og data science og Integrert masterprogrammet i aktuarfag og dataanalyse

       I nesten alle fag er det forelesninger og grupper (regnegrupper eller datagrupper). I gruppene er det 20-25 studenter og første semester blir du automatisk satt på gruppe sammen med de som går samme studium som deg og som du traff på klassemottaket. Så lenge koronakrisen vedvarer vil imidlertid en god del av undervisningen foregå digitalt. På universitetet er det mye basert på egenstudium og det forventes at du legger ned 40 timers innsats hver uke. Første semesteret er det, i tillegg til forelesning og grupper, støtteundervisning i form av seminarer og orakelgrupper hvor du får hjelp til oppgaveløsning.

       Fagene i andre semester

       Hvilke fag du bør velge i andre semester avhenger litt av hvilket studie du er kommet inn på.

       Bachelorprogrammet i matematikk

       Bachelorprogrammet i anvendt matematikk

       Bachelorprogrammet i statistikk og data science og Integrert masterprogrammet i aktuarfag og dataanalyse

       Disse fagene, sammen med MAT111, gir deg kunnskapene du trenger for å gå videre med mer avanserte matematikk- og statistikkemner

       Bachelorprogrammene i matematikk, anvendt matematikk og statistikk og data science har mye valgfrihet som du kan bruke til å sette sammen ditt eget studium slik du har lyst til og med tanke på en videre mastergrad i anvendt og beregningsorientert matematikk, matematikk eller statistikk. I tillegg kan du med en bachelor i matematikk være kvalifisert til master i energi, fysikk og informatikk ved å velge fag som passer til disse studiene. Du kan også bruke valgfriheten til å reise på utveksling 

       Integrert master i aktuarfag og dataanalyse har et fastlagt studieløp hvor det ikke er like mye valgfrihet. Allikevel vil det i de siste semesterene være mulig å velge fag eller bruke denne valgfriheten til å reise på utveksling

       Har du konkrete spørsmål om fag, bachelorprogram eller vil du bare vite mer om hva du kan bruke matematikk og statistikk til? Kontakt oss på mail og besøk Karriereportalen for å se hvor våre tidligere studenter jobber