Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Forskning og formidling

Slik blir det nye Folgefonnsenteret

Naturvitenskapelige fag er tungt til stede når Folgefonnsenteret i Rosendal åpner om et halvt år.

Folgefonnsenteret
Folgefonnsenteret ligger sentralt ved hurtigbåtkaien i Rosendal.
Foto/ill.:
Jostein Bakke

Hovedinnhold

- Her er det bare å tenke kreativt om bruken, for dette gir oss nye, unike muligheter, sier professor Jostein Bakke ved Institutt for geovitenskap.

Han sitter i prosjektkomiteen for det nye Folgefonnsenteret i Rosendal. Vitensenteret skal fokusere på vann og vannets kretsløp, særlig knyttet mot fjord og Norges tredje største isbre Folgefonna.

Senteret vil gi kontorplasser for forskere, auditorium og møtefasiliteter. For tiden arbeider flere UiB-forskere med utstillingen og opplevelsesdelen i byggets andre etasje.

- Hovedattraksjonen er noe helt nytt: Den hydrologiske syklusteateret. Her skal vi skape spennende innhold. I tillegg forteller vi om mineraler, økologi, landskap, bygder, vannkraft, atmosfære og klima. Turistkontoret i grunnetasjen vil organisere turer opp mot selve breen, sier Bakke.

Over sju millioner kroner blir brukt på moderne formidling. Midlene kommer fra private og offentlige ordninger.

Forskningssenter

Senteret vil være et godt sted for arbeidsro. I tillegg vil forskningsmiljøene innen geo-fagene og ved Bjerknessenteret styrke forskningen ved og på selve isbreen. I samarbeid med energiselskaper og Statkraft har det foregått kartlegging av det sub-glasiale landskapet på Sørfonna.

Styrking av tverrfaglige miljøer og forskningssamarbeid med industri er noe av det som MatNat-miljøene kan få ut av Folgefonnsenteret.

- I tillegg til å bli et fyrtårn for reiseliv og kunnskapsbaserte opplevelser, vil vi gjøre senteret til et utstillingsvindu for forskerne ved Bjerknessenteret, sier Bakke.

Åpent for UiB

Jostein Bakke regner med at mange UiB-miljøer framover kommer til å legge seminarer og møter til Rosendal. Bygda har god overnattingskapasitet, og senteret vil bli et attraktivt sted å ta med gjester til. Hurtigbåtruta mellom Bergen og Rosendal er attraktiv i seg selv.

Det er ventet at senteret vil få mellom 15 000 og 20 000 besøkende årlig. Baroniet i Rosendal besøkes av rundt 40 000.

Folgefonnsenteret kommer til å koste nærmere 30 millioner kroner, og får en markant beliggenhet på Skålakaien - mellom skipsbyggermuseet og kommunens turistinformasjon.

Statsminister Erna Solberg står for den offisielle åpningen 2. mai.