Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Nytt marint forskningssenter

Bærekraftig havbruk skal utvikles på Marineholmen

Bergen får et forskningssenter som skal gi bærekraftige løsninger for havbruksnæringen. Forskere fra Uni Research og UiB samordner innsatsen.

Centre for Sustainable Aquaculture Innovations
Centre for Sustainable Aquaculture Innovations ble offisielt åpnet av UiB-rektor Dag Rune Olsen og administrerende direktør Aina Berg ved Uni Research.
Foto/ill.:
Asbjørn Leirvåg

Hovedinnhold

I formiddag ble snoren klippet. Lykkeønskningene var mange. Centre for Sustainable Aquaculture Innovations (CSAI) blir et faglig kraftsenter for utviklingen av havbruksnæringen.

- Vi er mye, men dette er en måte å fokusere en strategi som ellers kan virke diffus, sa Lars Ebbeson, senterets leder under åpningsseremonien på VilVite.

Han understreket at senteret gir bedre grobunn for nye ideer. Forskning, undervisning og innovasjon skal prege miljøet. Næringslivet er koplet tett til fagmiljøet. Her skal det drives grunnforskning på nye fôrprodukter og lukkede oppdrettsløsninger.

I samarbeid med næringslivet, skal det testes ut industrielle løsninger som gir verdiskaping og redusert miljøbelastning.

- Verden trenger mer mat. OECD peker på at den blå veksten. Dette er umulig uten å sikre bærekraft. Dette senteret blir i så måte viktig, sa UiB-rektor Dag Rune Olsen under åpningen.

CSAI er et hovedsamarbeid mellom Universitetet i Bergen og Uni Research. Dette gir både bred og spisset kompetanse innenfor flere områder.

- Dette er en gave til Bergen, da senteret kommer til å ha en viktig rolle for å oppfylle regjeringens havstrategi. Samtidig får vi et bedre samarbeid mellom næringsliv og akademia, sa Aina Berg, administrerende direktør i Uni Research.

Senteret skal holde til på Høyteknologisenteret på Marineholmen.