Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET
TORSDAG 2. februar 2017
kl. 09.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.

 I GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
II PROTOKOLL FRA MØTET 15.12.2016


 1.  OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL FAKULTETETS VALGSTYRE

 2.  REKNESKAP FOR 2016 OG OVERFØRING TIL 2017

 3.  INNSTILLING FRA BEDØMMELSESKOMITÉ – PH.D.-GRAD
      Unntatt offentlighet

 4.  PROFESSOR II I FYSISK OSEANOGRAFI – TILSETTING
      Unntatt offentlighet

 5.  PROFESSOR II I KLIMADYNAMIKK – TILSETTING
      Unntatt offentlighet

 6.  KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI
      2016
Unntatt offentlighet

 7.  KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI
      2016 
Unntatt offentlighet

 EVENTUELT

 ORIENTERINGSSAKER
 a  Kandidattall

 b  Erfaringer etter 12 måneder med felles personalenhet
     ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiB
     (muntlig orientering)

 c  HMS-AVVIK

 d  Løypemelding Scenario 2030 – for et styrket fakultet (muntlig orientering)

 SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT
 a  Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger
     (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2017

 b  Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger
     (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2017

 c  Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige
     stillinger
(dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2017

 d  Tilsettinger i ansettelsesutvalget for forsker- og rekrutteringsstillinger
     (ansettelsesutvalgets fullmakt) totalt i 2016

 

26.01.2017/GPA

                                Helge K. Dahle
                                 dekan
                                                            Elisabeth Müller Lysebo
                                                            fakultetsdirektør