Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Doktorgradsutdanning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Innlevering av doktorgradsavhandlingen

Skjema og rutiner for innlevering av doktorgradsavhandlingen

PhD-avhandlinger
Foto/ill.:
Jarl Underhaug

Hovedinnhold

Innlevering av avhandlingen

Avhandlingen skal inneholde et abstract/samendrag på både norsk og engelsk (f.o.m. 19.04.22).

Du søker om å levere avhandlingen din via e-post til ph.d.-koordinatoren på ditt institutt (se e-postadresse nederst på siden). Bruk søknadsskjemaet du finner til høyre på denne siden. Bruk tittelen Søknad om innlevering av doktorgradsavhandling som tittel i emnefeltet.

Sammen med søknaden om innlevering må du også levere medforfattererklæring som skal være forfattet og signert av din hovedveileder. Medforfattererklæringen sendes som vedlegg i e-posten sammen med søknad om innlevering. Avhandlingen anses ikke å være levert uten dette vedlegget.

Vær oppmerksom på at opplæringsdelen må være fullført og endelig godkjent før du søker om å levere doktorgradsavhandlingen. Jfr. UiB sin ph.d.-forskrift kan heller ikke et innlevert arbeid trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er verdig til å forsvares for ph.d.-graden. Avhandlingen vil bli vurdert slik den er innlevert (Ph.d.-forskriften § 11.1).

Hvordan du fyller ut søknad om bedømmelse

I søknaden skal det legges inn en lenke til avhandlingen. Du oppretter denne lenken ved å laste opp avhandlingen på filesender.uninett.no. Velg at filen skal være tilgjengelig i 30 dager. Du får lenke til avhandlingen per e-post etter at du har lastet opp avhandlingen. Avhandlingen bør være i tråd med råd om format på avhandlinger og skal være i én samlet pdf-fil. 

Skjemaet du sender inn skal fylles ut elektronisk, ikke skriv skjemaet ut. Instituttet bruker det samme skjemaet til å sende forslag om bedømmelseskomité til fakultetet, her skal du ikke fylle ut noe. Du blir informert om sammensetting av bedømmelseskomiteen via e-post fra instiutttet når forslaget sendes til fakultetet. 

 

E-postadresser:

Institutt for fysikk og teknologiphd.ift@uib.no 
Matematisk instituttphd.math@uib.no 
Institutt for informatikkphd.ii@uib.no
Kjemisk instituttsubmission.phd.kj@uib.no
Institutt for biovitenskapsubmission.phd.bio@uib.no
Geofysisk instituttphd.gfi@uib.no
Institutt for geovitenskapsubmission.phd@geo.uib.no