Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Matematikk

Nasjonalt program skal løfte matematikkfaget

Økt internasjonalt samarbeid og høyere faglig nivå nasjonalt. Ambisjonene er høye etter at Bergens forskningsstiftelse tilfører midler til matematikkfaget.

Didier Pilod
BFS-PROFESSOR: Didier Pilod.

Hovedinnhold

Med bakgrunn fra Universite d’Orsay i Paris, samt IMPA og UFRJ, Rio de Janeiro i Brasil er Didier Pilod rekruttert til instituttet som forsker.

- En flott mulighet. Jeg har et godt inntrykk av matematikk-miljøet her i Bergen, og regner med at jeg gjennom oppholdet i Bergen kan få flere av masterkandidatene til å ta steget videre til doktorgrad, sier Pilod.

Det er Bergens forskningsstiftelse (BFS) som har tatt initiativ til en nasjonal satsning på matematikkfaget. Programmet for matematikk der det første nasjonale programmet som stiftelsen setter i gang.

Prosjektet har fått navnet Pure Mathematics.

Løfter norsk matematikk

- Dette prosjektet må sees som en viktig støtte til arbeidet med å bringe norsk matematikk fram i en ledende posisjon internasjonalt. Det betyr mye både for faste forskere, professorer og amanuenser. Det er også viktig for stipendiater og hovedfagsstudenter i matematikk, sier professor Hans Munthe-Kaas ved Matematisk institutt.

Målet er å rekruttere fremragende forskere til norsk matematikk. Tromsø følger opp med en tilsvarende stilling finansiert med støtte fra Tromsø forskningsstiftelse (TFS).

Gjennom infrastrukturprosjektet finnes det midler til kollokvier av nasjonal interesse, gjesteprofessorer og andre faglige tiltak. Midlene fra BFS skal brukes til nasjonale møter, gjesteforskere, kollokvier og reisestipend.

- På hvilke måter styrkes matematikk-fagmiljøet gjennom støtten?

- Prosjektet har en vinkling mot nasjonal satsning som er veldig interessant. Gjennom dette prosjektet vil vi kunne knytte de fire matematikkinstituttene Oslo, Bergen, NTNU og Tromsø tettere sammen. Det gir også en flott mulighet for å invitere fremragende internasjonale forskere til å gi seminarer og kurs på tidsaktuelle matematiske tema, og å initiere internasjonalt forskersamarbeide, sier Munthe-Kaas.

Bygges over tid

- På lang sikt: Hva kan prosjektet føre til?

Norsk matematikk har fått et betydelig løft de siste årene blant annet gjennom Abelprisen og arrangementene rundt denne. Generalsekretæren i den internasjonale matematikkunionen (IMU) er norsk - Helge Holden. Vi har rykket opp en ‘divisjon’ i IMU. Dette betyr en anerkjennelse av at vi styrker oss internasjonalt.

Prosjektene i BFS-matematikkprogrammet er i utgangspunktet innvilget for fire år, med mulighet for to års forlengelse. I september 2018 skal Bergen også være vertskap for det nasjonalt matematikermøtet i regi av "Pure mathematics in Norway".