Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Doktorgradsveiledning

E-kurs for doktorgradsveiledere / Online course for PhD supervisors

E-kurs for doktorgradsveiledere. Kurset omhandler regler, retningslinjer og prosedyrer for forskerutdanningen. // Online course for PhD supervisors. The course includes rules, regulations and procedures for the PhD programme.

Hovedinnhold

Alle som oppnevnes som hovedveileder eller biveileder for ph.d.-kandidater ved Det matematisk-naturvitenskapeilige fakultet fra og med 1. desember 2018 skal ha gjennomgått e-kurset. Kurset må være fullført de siste tre år for å kunne oppnevnes som veileder.

Everyone appointed as main supervisor or co-supervisor for PhD candidates at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences from 1 December 2018 must complete the online course. To be appointed as supervisor the course must have been completed the past three years.

Norsk/Norwegian: https://mitt.uib.no/courses/9198

Engelsk/English: https://mitt.uib.no/courses/9199

Vennligst husk å bekrefte at kurset er fullført ved å følge lenken på siste side i e-kurset.

Please make sure you verify the completion of the course when it is completed.