Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Forskning

Slik skal store datamengder få ekstra nytteverdi

Moderne teknologi samler inn store datamengder vi har store problemer med å utnytte. Nå oppretter Universitetet i Bergen et nytt forskningssenter som gjennom matematikk, algoritmer og datamaskiner skaper stor samfunnsnytte.

mr_lab_forskning
FRAMTIDEN: Denne typen medisinsk sykehusutstyr gir oss store datamengder om pasientene. Målet er å trekke ut informasjon som gir ny innsikt.
Foto/ill.:
Helse Bergen

Hovedinnhold

– Vi håper med å tiltrekke oss de beste hodene i verden, sier Pinar Heggernes, instiuttleder ved Institutt for informatikk i forbindelse med åpningen der statsråd Iselin Nybø var til stede.

Bakteppet er den teknologiske revolusjonen vi står midt oppe i:

Hvordan kan medisinsk behandling tilpasses pasienten i størst mulig grad? Hvis vi kan samle inn biologiske prøver med vår egen smarttelefon, hvordan kan vi egentlig utnytte dataene best mulig?

Utfordringen i 2018 er den samme over hele verden: Naturvitenskapen har aldri hatt tilgang på så store datamengder som i dag, men intet menneske er i stand til analysere alt alene. Vi trenger kapasiteten til datamaskinene, men den trenger hjelp av oss for å vite hva den skal se etter.

Universitetet i Bergen etablerer CEDAS - Center for Data Science. Her skal matematikere, informatikere, medisinere og andre faggrupper samarbeide om hvordan vi kan ta steget videre for å utnytte kraften i store data.

Den største samfunnsbetydningen finnes innen medisin. Pasienter kan få skreddersydd behandling av kreft dersom vi utnytter de store datamengdene som samles inn når mennesker undersøkes med teknologisk utstyr på sykehusene.

Datamaskinene klarer å se det store bildet, bygge erfaringer og forbedre pasientbehandlingen. Behandlingen tilpasses for å øke treffsikkerheten, redusere skadevirkningene og ta hensyn til kompliserte variasjoner på cellenivå.

Senteret skal ligge ved Institutt for informatikk. Professor Helwig Hauser skal lede oppbyggingen sammen med Pekke Parvianen, Inge Jonassen og Fedor Fomin.

Satsingen involverer store og brede miljøer over hele Universitetet i Bergen. Tung matematisk kompetanse trengs, men også fagmiljøer som kan ivareta etiske og samfunnsmessige forhold.