Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Studier

Ikke gå glipp av spennende jobbmuligheter

Hvis du ikke tar full matematikkfordypning (R2) kan du bli sperret ute fra de mest framtidsrettede jobbene Norge har å by på.

R2 krav
Foto/ill.:
Tim Gouw, Pexels

Vanskelig å velge på videregående skole? Da bør du tenke over at du risikerer å gå glipp av gode muligheter. 

Hvorfor?

Du må ha full fordypning i matematikk – såkalt R2 – for å kunne komme inn på Universitetet i Bergens studieprogram i realfag.

Ingeniører og realister har vært viktige drivere i velstandsutviklingen Norge har opplevd i oljealderen.

Når vi nå står overfor et grønt skifte, trenger vi mer enn noen gang kloke teknologi- og realfagshoder med evne til å ta tak i de utfordringene som klimaendringene stiller oss overfor.

Dekan Helge Dahle og visedekan Harald Walderhaug

Norge må utvikle teknologi og industri som bidrar til bærekraft og reduserte klimautslipp.

Skal vi lykkes med dette trenger vi å utdanne spesialister med den rette kompetansen og evne til å skape omstilling i et høyteknologisk og digitalisert samfunn.

Mange av de nye jobbene som skapes ser vi ikke klart enda, men det er åpenbart at det krever tung realfaglig og teknisk kompetanse som gir spennende muligheter til kandidatene våre i fremtiden.

Vi skjønner godt at det kan oppleves tungt å ta full R2-fordypning i matematikk, men man trenger på ingen måte å være et matematisk geni for å studere realfag.

Dekan Helge Dahle og visedekan Harald Walderhaug

Universitetene gjør det heller ikke for sin egen del. Vi får 30 prosent færre potensielle realfagstudenter i forhold til tidligere år da kravet «kun» var matematikk R1.

Den viktigste grunnen til økte krav er at fagene er i endring. Matematikk, statistikk og programmering er nødvendige verktøy for alle realfag.

Samtidig er det en klar sammenheng mellom forkunnskaper i matematikk og frafall på de fleste av våre utdanningsprogram.

Skal studentene lykkes med å fullføre utdanningen hos oss, er det samtidig viktig at de vet hva de går til. Samtidig er åtte av ti av våre kandidater i relevant jobb ett år etter at de gikk ut fra vårt fakultet.

På landsbasis er det i dag under 7000 elever som årlig går ut av videregående med full matematikkfordypning - samtidig som Norge trenger flere realister for å løse utfordringene samfunnet og jorden står overfor.

Vi oppfordrer alle til å velge full matematikkfordypning (R2). Da har man full valgfrihet til å velge et studium som kanskje ikke er fremst i tankene i dag – men som kan bli det på sikt. Da er det synd å ha begrenset sin egen valgfrihet tidlig i livet.