Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
SDG-konferansen Day Zero

Vil vise fram de diskriminerende sidene av akademia

Forskning er fortsatt et felt som er dominert av menn. Med film og debatt skal Dorothy Dankel ta et oppgjør med diskriminering og seksuell trakassering.

Picture a Scientist - trailer

DOKUMENTAR: Denne filmen har vakt oppsikt over hele verden, og innleder debatten.

Hovedinnhold

– Det store underliggende spørsmålet er "Hvorfor er det så få kvinner innen forskning innen vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk" når vi vet at dyktighet og intelligens er likt fordelt på menn og kvinner? spør Dorothy Dankel, forsker ved Institutt for biovitenskap.

I forbindelse med dag null-arrangementene under årets SDG-konferanse ønsker hun å fokusere på de dypt rotfestede strukturelle problemene innenfor akademia. Tallens tale er ikke oppløftende: I 2018 var kun 29 prosent av professorene ved UiB kvinner.

– Ved mitt eget fakultet – Det matematisk-naturvitenskapelige - er kun 15 prosent av professorene kvinner. Vi ser at kvinner lønnes lavere enn menn, både innenfor sin egen avdeling og mot det nasjonale gjennomsnittet, sier Dankel.

Internasjonal trend

Dankel vil vise fram filmen hun var innleder for under fjorårets BIFF-festival i Bergen. Den amerikanske dokumentarfilmen «Picture a Scientist» forteller historiene til forskerne Nancy Hopkins, Jane Willenbring og Raychelle Burks. Filmen skildrer alt fra subtile ekskluderingsmekanismer til åpenlys kjønnsdiskriminering og seksuell trakassering.

– Det handler om å bli utelatt fra e-posttråder, bli tildelt mindre laboratorieplass enn mannlige kolleger og ikke bli kreditert for arbeidet. Filmen får tydelig fram at vi snakker om dypt rotfestede strukturelle problemer som finnes i vitenskapelige miljøer, sier Dankel.

Etter filmen vil hun lede en paneldebatt, der regissør Sharon Shattuck, produsent Manette Pottle og den profilerte forskeren Jane Willenbring bidrar med utfyllende kommentarer.

Endringsprosjekt

I år starter MatNat-fakultetet prosjektet GenderAct, som skal bidra til å endre kulturen. Systematisk skjevfordeling under ansettelser skal unngås, og prosjektet skal skape bevissthet rundt andre sammenhenger der kvinner blir diskriminert.

Det langsiktige målet er å sikre at kvinneandelen til de faste vitenskapelige stillingene er minst 40 prosent.

Dankel er glad for tiltakene, og håper flest mulig vil få med seg dokumentarfilmen og debatten.

– Har kvinnelige forskere det bedre i Norge? Svaret er nei. Gry Brandser og Sevil Sümer sin rapport fra 2016 om tilstanden i Bergen er dyster lesning: ”Det var en klar bevissthet om at akademia ikke er et rent meritokrati, og at suksess er avhengig av å konvertere profesjonelle meritter til akademisk prestisje. Og mulighetene for dette avhenger av allianser med innflytelsesrike personer og tilgang til nettverk. ”, forteller Dankel og avslutter:

– Vitenskap gjør ikke seg selv. Hvis vi vil forstå vitenskap, må vi forstå menneskene og institusjonene som driver vitenskap.