Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Undervisning

Fem får fremragende underviser-status

Sigrunn Eliassen, Bodil Holst, Henk Keers, Atle Rotevatn og Mathilde B. Sørensen blir tatt opp i fakultetets pedagogiske akademi, og skal bidra til å øke kvaliteten på utdanningen ved fakultetet.

Fremragende undervisere 2021
FREMRAGENDE: Bodil Holst (nede t.h), Mathilde Sørensen (midten), Sigrunn Eliassen (t.v). Atle Rotevatn (oppe t.v), Henk Keers. Dekan Gunn Mangerud (t.h)
Foto/ill.:
Asbjørn Leirvåg/UiB

Hovedinnhold

Det er klart etter den tredje utlysningen av ordningen for meritterte undervisere.

Fakultetet fikk åtte søkere, som gjennom søknad og intervju må dokumentere forskningsdrevet utvikling av undervisningen.

Bedømmingskomiteen konkluderte med at fem undervisere utnevnes til meritterte undervisere:

  • Sigrunn Eliassen - professor ved Institutt for biovitenskap
  • Bodil Holst - professor ved Institutt for fysikk og teknologi
  • Henk Keers - førsteamanuensis ved Institutt for geovitenskap
  • Atle Rotevatn - professor ved Institutt for geovitenskap
  • Mathilde B. Sørensen - professor ved Institutt for geovitenskap

Bedømmelseskomitéen ble ledet av prodekan for utdanning ved MatNat, professor Harald Walderhaug. Komiteen er satt sammen av representanter fra de aktuelle naturvitenskapelige disiplinene supplert av representanter med pedagogisk kompetanse og erfaring med bedømming av undervisningsfaglig kompetanse og praksis.

Ekstern representasjon blant bedømmerne sikres gjennom medlemmer fra andre institusjoner i bedømmelseskomiteen. Studentene ble representert gjennom to medlemmer fra Realistutvalget.