Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
TMS

Viderefører satsing på matematikkprosjekt

Trond Mohn stiftelse og Tromsø forskningsstiftelses satsing på matematikk i Norge har styrket fagmiljøene i Norge, viser en evaluering. Nå får prosjektet Ren Matematikk i Norge forlenget støtte.

Matematikk, illutrasjonsbilde
VIDEREFØRER NASJONALT PROSJEKT: Det nasjonale prosjektet Ren matematikk blir videreført i to år, etter en svært positiv evaluering.
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Trond Mohn stiftelse og Tromsø forskningsstiftelse vil være med i to nye år og videre støtte på til sammen 20 millioner kroner er innvilget, opplyser Trond Mohn stiftelse i en pressemelding. Universitetene i Tromsø, Bergen, Trondheim og Oslo er likeverdige partnere i prosjektet og bidrar med tilsvarende støtte.

Det nasjonale samarbeidsprosjektet Ren Matematikk i Norge, som ledes av professorene Sigmund Selberg ved Universitetet i Bergen (UiB) og Boris Kruglikov ved UiT Norges arktiske universitet, startet opp i 2018.

Har flere positive effekter

Nå er prosjektet evaluert, og i en pressemelding skriver Trond Mohn Stiftelse at satsingen har bidratt til økt mobilitet, synlighet og samarbeid innen feltet, flere nasjonale avanserte kurs for master og ph.d.-studenter – sentrale elementer som ble løftet fram da Forskningsrådet sist evaluerte forskningen innen ren matematikk i Norge.

– Vi ser et sterkt nasjonalt samarbeid, rekruttering av dyktige unge matematikere, seriøst arbeid med kjønnsbalansen og vitalisering av miljøet, uttaler daglig leder i Trond Mohn stiftelse og styreleder i Tromsø forskningsstiftelse, Sveinung Hole. Han er glad for å kunne bidra til en styrking av grunnforskningen i Norge.

Kortversjonen av aktiviteten etter de første 3 årene er 21 avholdte vitenskapelige møter, 25 gjesteprofessor-opphold (1/3 kvinner), 6 gjennomførte forskerskoler/masterklasser og 41 reise-tildelinger. I forbindelse med forlengelsen av satsingen, vil professor Gunnar Fløystad ta over som prosjektleder ved UiB etter Sigmund Selberg, mens Kruglikov fortsetter som prosjektleder ved UiT.

Har betydd mye for UiB

Antonella Zanna Munthe-Kaas, instituttleder ved Matematisk institutt ved UiB, er svært fornøyd med at prosjektet blir videreført i to nye år. 
– Programmet har betydd mye for instituttet og UiB. Vi har fått et attraktivt forskningsmiljø som har tiltrukket seg flere yngre og lovende matematikere, og har etablert viktige bånd på nasjonalt nivå. Vi ser stort potensial i disse aktivitetene, både på forskning og utdanning, sier hun. 

Samarbeid og satsing innen ren matematikk i Norge vises også igjen på den nasjonale forskningsarenaen, skriver Trond Mohn Stiftelse i sin pressemeldng: Søknaden om å etablere et Senter for fremragende forskning (SFF); Lie-Størmersenteret, med Cordian Riener fra UiT og Hans Munthe-Kaas ved Universitetet i Bergen som samarbeidende søkere, har gått videre til runde to. 36 søkermiljø vil her konkurrere om 11 sentertildelinger, og resultatet vil foreligge like over sommeren.
Ved UiT-Norges Arktiske universitet har matematikkmiljøet med Boris Kruglikov og Cordian Riener i spissen oppnådd statusen «Aurora senter» (Mascot),  som er UiTs stimuleringsordning for sterke fagmiljø med ambisjoner om å bli et SFF.

– Det ville ha vært utrulig stas om Lie-Størmersenterets søknad blir innvilget. Uansett utfallet, har SFF-løpet etablert en viktig akse sør-nord i landet med stor potensiale for begge matematikkmiljøene, sier Zanna Munthe-Kaas. 

Fokus på grunnforskning

Hun legger til at det nasjonale programmet har satt fokus på grunnforskning og avansert utdanning i matematikk.

– Dette er viktige elementer dersom man skal vedlikeholde og fostre frem sterke fagmiljøer. Dette vil vi og vil jobbe videre med det.

Samarbeidsprosjektet vil arrangere sitt andre nasjonale matematikermøte i Tromsø i September 2022. På møtet lanseres det første Elizabeth Stephansen-foredraget, som bærer navnet til den første norske kvinnen som tok doktorgrad i matematikk. I tillegg vil det nasjonale møtet være vert for Viggo Brun prisen – som tildeles til en fremragende ung matematiker i Norge (deles ut av Norsk Matematisk forening).
Den norske matematikeren, professor emerita Ragni Piene, er inkludert i prosjektet Women of Mathematics, støttet av programmet.