Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Forskningsmidler

Forskningsmidler til grønne prosjekter

Hvordan kan havvindturbiner festes til havbunnen og hvordan kan store mengder hydrogen mellomlagres på norsk sokkel? To nye forskningsprosjekter skal gi kunnskapsbidrag til et viktig felt for Norge.

havvind
Hvordan kan havturbiner fortøyes til havbunnen? Det nye prosjektet skal føre til økt kunnskap som kan anvendes når fremtidige havvindparker skal anlegges.
Foto/ill.:
Equinor

Hovedinnhold

- Vi har fått midler til forskning på bunnforhold for anker og fundamenter for havvindturbiner. Havbunnen på norsk sokkel har svært kompleks geologi, og forankring og fundamentering her er vanskelig og kostbart. Det skal bygges store havvindparker i Norge, så slik kunnskap er veldig viktig for samfunnet, sier førsteamanuensis Christian Haug Eide ved Institutt for geovitenskap.

Han er sentral i prosjektet 4SWIND: Advancing seismic seabed survey techniques and optimizing site-selection for offshore wind farms. Resultatene er viktige for framtidig planlegging av vindfarmer på norsk sokkel.

- I dette prosjektet kommer vi også til å utdanne mange masterstudenter med kompetanse på havbunnsundersøkelser for marin infrastruktur, noe som kommer til å bli svært etterspurt i fremtiden, sier Eide.

Kostnadsfokus

Prosjektet vil på lang sikt føre til at kostnadene for å bygge ut havvind vil reduseres.

- Vi vil stå sterkere i forhold til fremtidige søknader til store EU-prosjekt som går på tema som bunnforhold, havbunnsundersøkelser, miljøpåvirkning og integrasjon av geologiske, geofysiske og geotekniske data. Mer kunnskap her vil redusere kostnader, minimere miljøpåvirking og bidra til en grønn europeisk energiomstilling, sier Eide.

Sterkt fagmiljø

Det var den såkalte Akademiaavtalen som finansierte et mindre prosjekt for gruppen. Formålet med avtalen mellom UiB og Equinor er å stimulere grunnforskning og utdanning innenfor strategisk viktige fag- og kompetanseområder både for UiB og Equinor.

- At vi nå har fått finansiert 4SWIND-prosjektet fra Forskningsrådet gjør at vi kan bygge opp et sterkt fagmiljø og utvikle samarbeid med de viktigste institusjonene i Norge og Europa, sier Eide.

Prosjektet har fått 11,2 millioner kroner fra Forskningsrådet. Equinor og GeoProvider bidrar med 2,8 millioner kroner. I tillegg bidrar UiB med tokttid på forskingsskip verdt rundt 14 millioner kroner.

Vil lagre hydrogen

Også Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen får støtte til et prosjekt som skal forske på mulighetene for å lagre store mengder hydrogen i formasjoner under havbunnen. Dette prosjektet koordineres av SINTEF Industri. 

- Hy4GET-prosjektet vil også bety mye for ny kunnskap, og understøtter de norske planene for grønn energiomstilling på sokkelen, sier Trygve Skjold, førsteamanuensis i prosessikkerhet ved Institutt for fysikk og teknologi.

Også Havforskningsinstituttets prosjekt "Effects of floating wind farms on the marine ecosystem, with a focus on pelagic fish" har fått midler. På dette prosjektet bidrar forskere fra Geofysisk institutt.