Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Grønn ammoniakk

Alternativ produksjonsmetode for grønn ammoniakk

Forskere på Kjemisk institutt ved UiB forsker på en alternativ produksjonsmetode for grønn ammoniakk. Målet er å erstatte den energi-intensive Haber-Bosch prosessen med en mindre energikrevende prosess basert på fornybar elektrisitet.

UiB - Direkte produksjon av grønn ammoniakk
Foto/ill.:
UiB, Direkte produksjon av grønn ammoniakk

Hovedinnhold

For å utvikle en mindre energikrevende prosess basert på fornybar elektrisitet, vil vi ta inspirasjon fra de bakterielle nitrogenaseenzymene vi finner i jord, der de effektivt produserer ammoniakk fra vann og nitrogen i luften ved romtemperatur. Enzymer er biologiske katalysatorer som øker hastigheten på kjemiske reaksjoner uten selv å bli forbrukt.

 Den sentrale, katalytisk aktive komponenten i nitrogenaseenzymene består av molybden, et metall. En viktig oppgave vil være å utvikle industrielt kompatible katalysatorer basert på molybden ved å bruke en kombinasjon av datamaskin-basert prediksjon og robot-baserte eksperimenter med høy kapasitet. Under katalysatorutviklingen vil ammoniakkprosessen bli drevet av energi fra en kjemisk forbindelse. En sentral utfordring i prosjektet vil være å tilpasse prosessen til å drives av elektrisk istedenfor kjemisk energi. Det er viktig å understreke at det vi jobber med er på forskningsstadiet, men at det overordnete målet er å designe en elektrokatalytisk, energieffektiv prosess for ammoniakk produksjon.

 I skrivende stund er forskningen vår finansiert via FEM HyValue - ett av to nasjonale forskningssentre for miljøvennlig energi med hydrogen som tema – og et Forskningsrådsprosjekt som heter Ammonia Production via Electrocatalytic Processes (AmPEP). Både FME HyValue og AmPEP involverer brukerpartnere, blant annet Equinor og flere aktører tilknyttet maritim sektor.