Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
NTVA-Tekna-AE seminarserie

Hva koster det grønne skiftet - er det for dyrt?

Prisen for kjernekraft har høsten 2023 vært heftig debattert basert på to rapporter, en utgitt i NTVA regi, en annen fra konsulentselskapet Rystad Energy. Vi tar debatten!

Bilde av kjernekraftverk
Foto/ill.:
GE Hitachi (illustrasjon av et kjernekraftverk som kan stå klart i Canada fra 2028 i følge forskning.no)

Hovedinnhold

Om møtet (holdes på norsk)

Prisen for kjernekraft har høsten 2023 vært heftig debattert basert på to rapporter, en utgitt i NTVA regi, en annen fra konsulentselskapet Rystad Energy

En av kritikerne til Rystadrapporten er journalist Øystein Heggdal som har skrevet kronikken Hvordan gjøre kjernekraft dyrt. En annen kritikk mot Rystad rapporten er at den er et bestillingsverk for at ikke ny kjernekraft skal komme i veien for regjeringens storstilte planer om oppbygging av havvind. Men hva er kostnadene for energi basert på havvind, og må det være et "enten eller"?   

Som innledere til dette møtet kommer journalist Øystein Heggdal for å gi oss sin analyse av Rystadrapporten og UiB professor Christian G. Gebhardt, som leder Bergen Ocean Wind Energy Centre, for å fortelle om energiprisene på nåværende havvind.   

Etter to innledningsforedrag skal vi snakke om hvorfor det grønne skiftet går så langsomt og om det overhodet er realistisk at noen av energiformene vind, sol, og kjernekraft kan klare å fortrenge fossil energi en gang i fremtiden slik hvert klimatoppmøte lover.

Det blir lett servering utenfor auditoriet fra kl. 16.00.  

Møtet er åpent for alle, og starter 16.30 i Auditorium 2 i Realfagbygget, Allegaten 41.

Arrangører: NTVA, Tekna Bergen og Academia Europaea Bergen.