Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Reglement i utdanningssaker ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Lokale regler og forskrifter som kun gjelder for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Hovedinnhold

Fakultetets utfyllende regler bygger på Grads- og studiereglement ved Universitetet i Bergen. Oversikt over nasjonale og lokale forskrifter som gjelder hele UiB finner du i regelsamlingen til UiB.