Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Reglement i utdanningssaker ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Lokale regler og forskrifter som kun gjelder for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Hovedinnhold

Fakultetets utfyllende regler bygger på Forskrift om studium ved Universitetet i Bergen.