Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Organisasjon

Råd og utvalg ved fakultetet

Fakultetsstyret 2020
Fakultetsstyret ved MatNat.
Foto/ill.:
UiB