Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Organisasjon

Råd og utvalg ved fakultetet

Collage Fakultetsstyret MatNat 2019
Fakultetsstyret ved MatNat.
Foto/ill.:
Jens H. Ådnanes, UiB