Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Professoropprykk

Opprykk til professor

Årets frist for å søke opprykk til professor er 15.09.2024. Informasjon om søknadsprosedyren finnes lenger nede på siden. Førsteamanuenser som har tiltrådt fast stilling (minst halv stilling) kan søke.

Hovedinnhold

  Denne nettsiden vil bli oppdatert fortløpende.

TIDSFRISTER

Torsdag 15. august 2024 åpner søknadsperioden for å søke om opprykk til professor etter kompetanse ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Søknadsfristen er 15. september 2024

Dersom du skal sende inn søknad om opprykk til professor, må du først fylle ut søknadsskjema som finnes på nettsiden (se under).
Utfylt søknadsskjema sendes til hrmn@mnfa.uib.no

Når vi har mottatt søknadsskjemaet, sender vi deg en e-post med invitasjon til å laste opp din søknad i Jobbnorge. Dette gjøres i  i henhold til samordning av prosessene for professoropprykk, kap. 5, se lenke under.    

Opprykksordning - UHRs nettside:
https://www.uhr.no/temasider/karrierepolitikk-og-merittering/opprykksordninger/

Veiledende retningslinjer for søknad om opprykk:

https://www.uhr.no/_f/p1/ib5740f89-de72-4699-91c9-845dabedc43f/uhr-mnt-professoropprykk-retningslinjer-endelig-sommer-2021.pdf (gjeldende fra sommer 2021).
Retningslinjer for oppsett av søknad, se side 9, kap. 5.