Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Professoropprykk

Opprykk til professor

Årets frist for å søke opprykk til professor er 15.09.21. Informasjon om søknadsprosedyren finnes lenger nede på siden. Førsteamanuenser som har tiltrådt fast stilling (minst halv stilling) kan søke.

Forskning
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

  Denne nettsiden vil bli oppdatert fortløpende.

TIDSFRISTER

Mandag 16. august 2021 åpner søknadsperioden for å søke om opprykk til professor etter kompetanse ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Søknadsfristen er 15. september 2021

Dersom du skal sende inn søknad om opprykk til professor, må du først fylle ut søknadsskjemaet fra vår nettside (se under).
Utfylt søknadsskjema sendes til hrmn@mnfa.uib.no

Når vi har mottatt søknadsskjemaet, sender vi deg en e-post med invitasjon til å laste opp din søknad i Jobbnorge. Dette gjøres i  i henhold til samordning av prosessene for professoropprykk, kap. 5, se lenke under.    

Opprykksordning - UHRs nettside:

https://www.uhr.no/temasider/karrierepolitikk-og-merittering/opprykksordninger/

Veiledende retningslinjer for søknad om opprykk:
Samordning av prosessene for professoropprykk innen MNT-fag (gjeldende fra sommer 2021).
Retningslinjer for oppsett av søknad, se side 9, kap. 5.