Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Opprykk til professor

Årets frist for å søke opprykk til professor er utsatt til 31.12.20. Bakgrunnen for dette er forsinkelse i arbeidet med nærmere beskrivelse av utdanningsfaglig kompetanse og utdanningsfaglig mappe etter at den nasjonale opprykksforskriften stiller høyere krav til utdanningsfaglig kompetanse for å bli tildelt professoropprykk. Nærmere informasjon vil komme i løpet av høsten.

Forskning
Fristen for å søke opprykk til professor er i år utsatt til 31.12.20.
Foto/ill.:
UiB

TIDSFRISTER

Dersom du skal sende inn søknad om kompetanseopprykk til professor, må du først fylle ut søknadsskjemaet fra vår nettside (se under).
Utfylt søknadsskjema sendes per e-post til hrmn@mnfa.uib.no

Registreringen åpner XX.XX.XXXX og vil vare frem til midnatt XX.XX.XXXX.

Søknadsskjemaet lastes ned her

Når vi har mottatt søknadsskjemaet, sender vi deg en e-post med invitasjon til å laste opp din søknad med vedlegg i Jobbnorge. Du har frist til og med XX. XX XXXX for å laste opp søknaden i Jobbnorge

Søknaden må inneholde CV, publikasjonsliste og inntil 15 vitenskapelige arbeider.

GJELDENDE REGELVERK

1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. (Forskrift nr. 1322, se kapittel 2)
Framgangsmåte og kriterier for opprykk fra stilling som førsteamanuensis eller høyskoledosent til stilling som professor

2. Samordning av prosessene for professoropprykk, vedtatt av Det nasjonale fakultetsmøte for realfag (NFmR) og Nasjonalt råd forteknologisk utdanning (NRT) 2016. Retningslinjer for oppsett av søknad om opprykk finnes på side 13.

Gjeldende regelverk er ikke tilgjengelig på engelsk, unntatt kapittel "4. Kvalitetsbeskrivelse", i samordning av prosessene for professoropprykk:
4. Outline of requirements for qualification.