Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Organisasjon

Fakultetsledelsen og administrasjonen

Ledelsen ved MatNat
Dekan Gunn Mangerud (t.h) og fakultetsdirektør Elisabeth Muller Lysebo
Foto/ill.:
Eivind Senneset/UiB

Hovedinnhold

Fakultetsledelsen

Dekan Gunn Mangerud

Prodekan (forskning inkl. ph.d., infrastruktur og innovasjon) Øyvind Frette

Visedekan (fakultetets marine satsing) Øyvind Fiksen

Visedekan (utdanning) Sigrunn Eliassen  

Visedekan (fakultetets satsingsområder klima og energi) Kristine Spildo

Fakultetsdirektør Elisabeth Müller Lysebo

Ass. fakultetsdirektør Kristine Breivik

 

Stab

Elisabeth Müller Lysebo  fakultetsdirektør 

Kristine Breivik  assisterende fakultetsdirektør

Kari Nordvik  forskning 

Gry Ekeland Parker areal og 

Niki Bashirshoar Farkoush stabskonsulent

Jin Sigve Mæland kommunikasjon

Håvard Kroken Holme kommunikasjon

Kristin Bakken marin satsning / Academia Europaea

 

Personalseksjon (HRMN)

Studieseksjon 

Bianca Cecilie Nygård studieleder

Birthe Gjerdevik ph.d./studiekvalitet 

Stine Beate Balevik studieplanendringer/klage-og fuskesaker/FS-superbruker

Tina Marie Andersen infosenterleder/studiestart/læringsmiljø/mentorordningen

Kjartan Refvik time- og eksamensplanlegging/areal

Ingrid Solhøy opptak/utredninger/innpassing og validering

Solveig Monstad internasjonalisering/vitnemål/tilrettelegging

Niklas Didrik Hellum ekstern praksis og etterutdanning/studentrekruttering

Ina Hilton studentrekruttering 

Økonomiseksjon