Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Organisasjon

Fakultetsledelsen og administrasjonen

Ledelsen ved MatNat
Dekan Gunn Mangerud (t.h) og fakultetsdirektør Elisabeth Muller Lysebo
Foto/ill.:
Eivind Senneset/UiB

Hovedinnhold

Fakultetsledelsen

Dekan Gunn Mangerud

Prodekan (forskning inkl. ph.d., infrastruktur og innovasjon) Øyvind Frette

Visedekan (fakultetets marine satsing) Øyvind Fiksen

Visedekan (utdanning) Sigrunn Eliassen  

Visedekan (fakultetets satsingsområder klima og energi) Kristine Spildo

Fakultetsdirektør Elisabeth Müller Lysebo

Ass. fakultetsdirektør Kristine Breivik

 

Stab

Elisabeth Müller Lysebo  fakultetsdirektør 

Kristine Breivik  assisterende fakultetsdirektør

Anne Fjellbirkeland  forskning

Kari Nordvik  forskning (perm.)

Gry Ekeland Parker areal og organisasjon 

Niki Bashirshoar Farkoush Stabskonsulent

Jin Sigve Mæland kommunikasjon

Kristin Bakken marin satsning / Academia Europaea

 

Personalseksjon (HRMN)

Studieseksjon (se også Informasjonssenteret) 

Christensen, Ingrid seksjonssjef

Balevik, Stine Beate Studieplanendringer/klage-og fuskesaker/FS-superbruker

Gjerdevik, Birthe   ph.d./studiekvalitet

Birkeland, Merethe  Infosenterleder/studiestart/tilrettelegging

Refvik, Kjartan Time- og eksamensplanlegging/areal

Solhøy, Ingrid Opptak/utredninger/innpassing og validering

Monstad, Solveig Internasjonalisering/vitnemål

Hellum, Niklas Didrik Ekstern praksis og etterutdanning

Hilton, Ina Studentrekruttering

Økonomiseksjon