Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Visualiserer fremtiden

Visualiseringsgruppen ved Institutt for Informatikk har fått nesten 20 millioner kroner fra EU og Forskningsrådet. – Slikt som dette skjer bare én gang i livet, sier gruppeleder Helwig Hauser.

Dette er et eksempel på hva IllustraSound kan gjøre. Her er ultralyd satt...
Dette er et eksempel på hva IllustraSound kan gjøre. Her er ultralyd satt sammen med en CT-scan for å gjøre resultatene tydeligere. Med 8,3 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet er håpet å kunne bidra til bedre formidling og kommunikasjon blant annet innen medisin. (Ill: IllustraSound)

Hovedinnhold

Den relativt ferske Visualiseringsgruppen består av ni forskere med tilhold på Høyteknologisenteret. Nå har to av prosjektene fått støtte fra henholdsvis Forskningsrådet og EU's 7. rammeprogram.

Les mer i På Høyden.