Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Nettverk - Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes

Nettverk - Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes

start på nettverket
Foto/ill.:
Foto: Ingvild Festervoll Melien

Hovedinnhold

I disse dager er det sendt ut en invitasjon til å bli med i et
kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning

9. januar 2015 var over 60 deltager fra 20 læresteder samlet i Bergen etter initiativ fra Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen. Hensikten var å drøfte utfordringene med det store frafallet i høyere utdanning og muligheten til å opprette et nettverk for deling av kompetanse.

Det ble der enighet om å nedsette et interimsstyre som skulle utarbeide et mer detaljert forslag til hvordan et slikt nettverk kan organiseres og finansieres.  Det vedlagte dokumentet er interimsstyrets forslag som i stor grad baserer seg på det mandatet man fikk fra møtet 9. januar.

Vedlagt i kollonnen til høyre:
- interimsstyrets forslag
- Invitasjon til å bli med i et kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning
- Melding fra viserektor ved UiB og prorektor ved HiB
- Forslag om nettverk kortversjon

 

 

Arbeidsseminaret "Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes"
ble arrangert 9. januar 2015 i Bergen

 

 

Etter et initiativ fra

Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen