Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Darwindag og horisontforedrag

Pest! - Foredrag av Nils Chr. Stenseth, Ersland og Blomberg

På 1300-tallet døde over halvparten av Norges befolkning av Svartedauden. Hva slags sykdom var det? Hvorfor brøt epidemien ut? Finnes pesten fortsatt? Kan det skje igjen? Og hvilken rolle spilte økologi og biologi?

Tegning av mannen med ljåen (døden)
Illustrasjonsfoto: Døden
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Om foredragene (holdes på norsk)
På 1300-tallet døde over halvparten av Norges befolkning av Svartedauden, en pest-epidemi som herjet i hele Europa og er en av de verste i verden noensinne. Hva slags sykdom var det? Hvorfor brøt epidemien ut? Finnes pesten fortsatt? Kan det skje igjen? Og hvilken rolle spilte økologi og biologi?

Professor Nils Chr. Stenseth er Norges mest profilerte evolusjonsbiolog og har i en årrekke studert forskjellige sider ved Svartedauden. På Darwindagen kommer han til Bergen for å fortelle hva nyere forskning har avdekket om den mest katastrofale sykdommen i vår historie. Før foredraget vil professor i historie Geir Atle Ersland sette Svartedauden i en historisk kontekst, og etterpå vil professor i medisin Bjørn Blomberg ta for seg Ebola som et eksempel på de store glemte sykdommene i dag der moderne medisinsk forskning kan finne løsninger bare innsatsen blir tilstrekkelig.

Fra kl. 15.40 er det lett servering i forkant av foredragene som begynner (presis!) kl. 16.00 i Universitetsaulaen mandag 15. februar. Alle er hjertelig velkommen!

Finn hendelsen på Facebook

Dette er et fellesarrangement i regi av Horisontforedragskomiteen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og darwindagkomiteen ved Institutt for Biologi, støttet økonomisk av Selskapet til vitenskapenes fremme. Se plakat fra Darwindagen i Bergen.

Foredragsholderne
Nils Chr. Stenseth er professor i evolusjonsbiologi ved Universitetet i Oslo og leder Center of Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES). Stenseths ekspertise er å trekke biologisk forståelse ut av store og ofte sammensatte datasett, noe som har gjort ham til en ledende internasjonal kapasitet på klimaforskning. Han er i dag en av Norges mest siterte forskere uansett disiplin. Stenseth har ledet Det Norske Vitenskapsakademi (2009-2014) og er blant ytterst få norske medlemmer av USAs vitenskapsakademi.

Geir Atle Ersland er professor i historie ved Universitetet i Bergen. Hans spesialfelt er middelalderen i Norge og Europa, der han har forsket mye på byutvikling. Ersland er også spesialist på hanseatene og middelalderens militærhistorie.

Bjørn Blomberg er overlege i infeksjonssykdommer ved Haukeland universitetsjukehus og var med under det nylige Ebolautbruddet som medisinsk ansvarlig for den norske innsatsen. Blomberg forsker blant annet på anitbiotikaresistens, malaria og tuberkulose.