Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Horisonter

En forelesningsserie i regi av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Her inviterer vi fremragende formidlere og forskere, fra inn- og utland, til å snakke om sine fagområder til et bredt publikum. Foredragene er gratis og åpne for alle. Normalt arrangeres 6-8 forelesninger pr år.

Soria Moria
Foto/ill.:
Nasjonalgalleriet

Hovedinnhold

Dette er en forelesningsserie for ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og for alle andre som er interessert i store vitenskapelige spørsmål og utfordringer, som krysser fagdisiplinenes grenser.

Fra 2022 arrangeres foredragene i samarbeid med Academia Europaea Bergen Knowledge Hub.

I 2023 får horisontserien støtte fra Selskapet til Vitenskapenes Fremme.

Du finner oversikten på den engelske siden.