Hjem
Det medisinske fakultet
FORSKNING | MEDISIN

Astmamedisin halverer Parkinsons-risiko

Basert på 100 millioner norske resepter har forskere ved Universitetet i Bergen funnet at astmamedisin halverer risikoen for Parkinsons sykdom. Studien er publisert i Science.

Astma
Astmamedisin har positive bieffekter, viser UiB-forskning.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

 

  • Ved å undersøke effekten av over 1000 medisiner, fant forskerne at medisiner som i dag brukes mot astma og blodtrykk knyttes til risikoen for å få Parkinsons sykdom.
  • Mens bruk av astmamedisin halverer risiko for Parkinsons, så fordobles risikoen ved bruk av blodtrykksmedisin som inneholder betablokker.
  • Forskerne undersøkte mer enn 100 millioner resepter foreskrevet i Norge de siste 11 årene. 
  • Funnene er sannsynligvis starten på en helt ny behandlingsform for Parkinson.


Parkinsons sykdom er en kronisk sykdom med ukjent årsak. Hos pasientene ødelegges cellene i hjernen som er med på å styre bevegelse.

Typiske symptomer er skjelvinger, stivhet i armer og ben og dårlig koordinasjon. Dette begrenser muligheten for å delta i dagligdagse aktiviteter. Stemmen, som er avhengig av muskelstyring, blir også rammet ved Parkinson sykdom. Symptomene kan komme snikende og det kan ta tid å få stilt riktig diagnose.

Forskere ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) ved Universitetet i Bergen (UiB), har i samarbeid med forskere fra Harvard University, gjennomført en omfattende studie, som blant annet inkluderte data fra Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister.

– Våre analyser av data fra hele den norske befolkning har vært avgjørende for konklusjonene i denne studien, sier professor Trond Riise ved IGS, som har ledet registerstudien i Norge.

Studien er publisert i Science.

100 millioner resepter

Sammen med kollegaene Anders Engeland og Kjetil Lauvland Bjørnevik har Riise analysert opplysninger om mer enn 100 millioner medisinutleveringer registrert i Reseptregisteret  i Norge, siden 2004.

I studien ble behandling av Parkinsons koblet til reseptuttak av astmamedisin og blodtrykksmedisin. På denne måten kunne forskerne se sammenhengene mellom medisinbruk og sykdom.

UiB-forskerne sammenlignet Parkinsons opp mot astma- og blodtrykksmedisin i reseptregisteret. Undersøkelsene ble utført etter at forskerne ved Harvard University fant effekter av disse medisinene i dyreforsøk, og ved forsøk der man dyrket hjerneceller fra parkinsonspasienter. Forsøkene viste at disse medisinene hadde motsatte effekter.

Mulighet for ny behandling

For å se om disse medisinene også ga samme effekter hos mennesker samarbeidet de amerikanske forskerne med Riise og det norske Reseptregisteret. Dette registeret er unikt i verdenssammenheng. 

– Vi analyserte hele den norske befolkning og fant akkurat de samme effektene som i dyreforsøkene, og brikkene falt på plass. Dette er medisiner som aldri tidligere har vært vurdert for Parkinson sykdom, sier Riise.

– Disse funnene utgjør en unik mulighet for ny behandling av denne alvorlige sykdommen, og vi forventer at det blir satt i gang kliniske studier for å teste ut medisinen når disse resultatene blir kjent, sier Trond Riise.

 

Les mer om HELSE her.