Hjem
Det medisinske fakultet
FORSKNING | MEDISIN

ADHD og fedme deler genetisk grunnlag

Personer med ADHD har tre ganger høyere risiko enn andre for å utvikle sykelig overvekt. De to tilstandene deler genetisk grunnlag.

ADHD og overvekt
ADHD og klinisk overvekt er genetisk betinget, viser en studie av familier.
Foto/ill.:
Colourbox.

Hovedinnhold

Tidligere forskning har vist at personer med ADHD har en høyere risiko for overvekt enn andre. Nå viser en EU-studie at risikoen for overvekt også knyttes til familiemedlemmer. Dette tyder på at denne økte risikoen vesentlig skyldes felles genetiske årsaker. 

– Studien viser at forbindelsen mellom ADHD og klinisk overvekt blant ungdom og voksne delvis kan tilskrives underliggende gener som deles av de to tilstandene, sier professor II Stephen Faraone ved K.G.Jebsen Senter for Nevropsykiatriske lidelser, ved Universitetet i Bergen. Faraone har hovedstilling som Distinguished Professor ved SUNY Upstate Medical University i New York, USA. 

Studien er nylig publisert i Psychological Medicine.

Sammenlignet familiemedlemmer

Ved å sammenligne risikoen for klinisk overvekt med personer med ADHD og deres søsken og søskenbarn, kunne forskerne undersøke om det var miljømessige eller genetiske årsaker som ligger bak risikoen. 

Forskerne undersøkte 2 538 127 individer født mellom 1973 og 2000 fra det svenske folkeregisteret, i tillegg til deres søsken og søskenbarn.

Jakter på årsaker i EU-prosjekt

Studien er en del av det EU-finansierte forskningsprosjektet CoCa, hvor forskerne forsøker å finne ut hvorfor ADHD sammenfaller med mange sykdommer, som klinisk overvekt. 

– Dersom vi blir bedre i stand til å forstå sammenfallet mellom ADHD og fedme og de underliggende årsakene, så kan vi utvikle bedre behandling, sier Faraone.

– Bør overvåke barn med ADHD

Personene med ADHD har tre til fire ganger høyere risiko for å utvikle klinisk overvekt enn andre. Det å vite at unge personer med ADHD har en høyere risiko for overvekt er også viktig for helsepersonell slik at de kan overvåke ADHD-pasienter og forsøke å forhindre overvekt. 

– Barn og unge med ADHD bør overvåkes med tanke på vektøkning, slik at preventive tiltak kan igangsettes når de for eksempel viser tegn til å bli overvektige, sier Stephen Faraone.