Hjem
Det medisinske fakultet
NYHET

UiB har verdens ledende ekspert på muskelsykdom

Professor Nils Erik Gilhus ved Klinisk institutt 1 er kåret til ekspert nummer én i verden innen en type autoimmun muskelsykdom av det amerikanske rangeringsnettstedet Expertscape.

Nils Erik GIlhus
Professor Nils Erik Gilhus er verdens ledende ekspert på en type muskelsykdom.
Foto/ill.:
Anne Sidsel Herdlevær

Professor Nils Erik Gilhus ved Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen (UiB) er kåret til verdens ledende ekspert på den autoimmune muskelsykdommen myasthenia gravis, av nettstedet Expertscape. 

Med utmerkelsen World Expert drar Gilhus også UiB opp på førsteplassen innen feltet, over anerkjente universiteter som Harvard og Sorbonne.

Gilhus setter stor pris på plasseringen, selv om han ikke hadde hørt om nettstedet før. 

– Jeg så på de øvrige personene på listen for myasthenia gravis, og det er de ledende forskerne i verden som er ført opp, ingen tvil om det. Jeg sjekket også på multippel sklerose, og listen som kom opp var med de mest anerkjente navnene på topp. 

– Derfor var det stor sats å komme som nummer én på listen, som den ledende eksperten i verden på myastenia gravis, sier Gilhus.

  • Søk opp verdens ledende eksperter innen en sykdom her.

Mange år med forskning

Ifølge Gilhus har forskningsmiljøet ved UiB satset på sykdommen over lang tid. Blant annet har det ført til en rekke doktorgrader, EU- og andre internasjonale samarbeid for utprøving av ny behandling. Det har også ført til utarbeidelse av nye retningslinjer for diagnostikk og behandling.

– Jeg har på dette grunnlaget blitt bedt om å skrive oversiktsartikler som førsteforfatter eller eneforfatter i de absolutt ledende tidsskriftene som New England Journal of Medicine, Lancet Neurology og Nature Neurology, sier Gilhus. 

Miljøet rundt Gilhus  har ført til ledende behandling for pasienter, og blant annet mer presis diagnostikk med bedre muligheter for individuelt tilpasset behandling. 

– Vår og andres forskning er bakgrunnen for at de fleste med sykdommen nå klarer seg svært bra, sier han.

Sjelden sykdom

Myasthenia gravis er en muskelsykdom kjennetegnet av at signaloverføringen fra nervene til musklene er forstyrret. Dette fører til musklene blir svakere og trettere mye fortere enn hos andre. Man regner at om lag 800 personer i Norge er rammet av denne sykdommen, og rundt én million på verdensbasis. 

– De fleste har bare lette til moderate symptomer med effektiv behandling. Denne består av immundemping, medikament som styrker muskelfunksjonen, samt trening. Tidligere når man var uten behandling, døde halvparten av pasientene i løpet av 10 år, sier Nils Erik Gilhus.