Hjem
Det medisinske fakultet
NYTT SENTER | KVINNEHELSE

Oppretter senter for kvinnehjerteforskning

Norske kvinners sanitetsforening (NKS) og Grieg Foundation bidrar med millioner til et nytt senter som skal forske på kvinners hjerter. Senteret som er lagt til Universitetet i Bergen skal ledes av professor i hjertesykdommer Eva Gerdts.

Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner
Kvinner og menn får ulike varianter av samme hjertesykdom. Nå opprettes et senter ved UiB for forskning på kvinnehjerter.
Foto/ill.:
Colourbox.

Hovedinnhold

– Det er et stort behov for forskning på kvinnehjertet. Til tross for all moderne behandling, viser norsk forskning at hjerteinfarkt fortsatt er den vanligste dødsårsaken blant norske kvinner, sier professor Eva Gerdts ved Klinisk institutt 2, som skal lede Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner.

– Kvinner og menn får ulike varianter av samme hjertesykdom. Siden standardbehandlingen er utviklet via forskning på menn, er det langt fra alle kvinner som får effektiv behandling.


Utlyser stillinger i sommer

Ved hjelp av en gave på 7,5 millioner kroner fra Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) over tre år, opprettes det nå et senter for kvinnehjerteforskning ved Klinisk institutt 2. Pengebidraget er øremerket for lønn til tre 3-årige forskerstillinger, det vil si to PhD-stipender og en postdoktor-/forskerstilling. Disse stillingene blir lyst ut allerede i sommer. 

I tillegg har Grieg Foundation bevilget 4 millioner kroner til senteret, som gir mulighet for å utlyse ytterligere en 3-årig postdoktor/forskerstilling.

– De resterende midlene fra Grieg Foundation vil brukes til finansiering av drift og aktiviteter ved senteret, sier Gerdts. 

Drivkraft og møteplass

Ifølge Gerdts skal det planlagte senteret være en drivkraft og møteplass som fremmer forskning gjennom tverrfaglig arbeid mellom forskere, institutter og institusjoner og kan ha tilknyttet opp mot 20 ansatte. 

– Senteret og forskningsaktiviteten tar utgangspunkt i sterke fagmiljøer innen hjertesykdom hos kvinner som allerede er etablert ved UiB. Senteret skal arbeide for å øke kompetansen på dette feltet blant forskere, helsearbeidere, politikere og folk flest, sier Eva Gerdts. 

Senteret er lagt til Bergen på grunn av at Bergen sanitetsforening er største bidragsyter med 6,5 av de 7,5 millioner kronene fra NKS, samt den fagkompetanse miljøene ved UiB allerede har på området.