Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | COVID-19

Universitetet i Bergen blir nasjonal koordinator for utprøving av koronavaksine

UiB, med Rebecca Cox ved Influensasenteret og Pandemisenteret i spissen, skal koordinere Norges innsats i et stort europeisk samarbeidsprosjekt som skal teste ut vaksiner mot covid-19.

mann i blå trøye og ansiktsmaske får satt en vaksine i armen av en helsearbeider med blå hansker.
Arbeidet med å teste ut vaksiner i Europa blir et viktig bidrag i kampen om motarbeide spredningen av covid-19
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

– Vi ser nå at viruset forandrer seg, og nye mutasjoner tar over. De vaksinene vi har på markedet i dag er såkalt «førstegenerasjons»-vaksiner, og for å være i front, må vi utvikle nye vaksiner som svarer på mutasjonenes egenskaper. Det sier professor Rebecca Cox ved Pandemisenteret og leder av Influensasenteret ved UiB og Haukeland Universitetssjukehus. Hun skal lede det nasjonale arbeidet med vaksineutprøvingen.

Gir større sikkerhet

I prosjektet VACCELERATE går europeiske land sammen om å teste ut vaksiner mot korona. Den nasjonale innsatsen i prosjektet koordineres fra Bergen.

Per i dag så er det slik at vaksineutviklere enten selv må skaffe personer til kliniske utprøvinger av vaksiner, eller oppsøke enkeltland eller enkeltinstitusjoner, for uttesting.

I prosjektet VACCELERATE, som er støttet med HORIZON EU-midler, går et tjuetalls europeiske land sammen om å koordinere slike utprøvinger.

Det gir en enklere prosess, og større sikkerhet for eksempel for de i høyrisikogruppene:

– Hvis man for eksempel ønsker å teste hvordan en vaksine fungerer på noen med en sjelden sykdom, så kan man på dette viset går fra uttesting på en gruppe på noen få hundre, til en gruppe på flere titalls tusen, forteller Rebecca Cox.

Teamet hennes har fått ansvaret for å koordinere innsatsen i Norge.

– Vi har erfaring og kompetanse fra tidlig utprøving av influensavaksiner, og ikke minst en stor interesse i å bidra. Vi har også gode fasiliteter og kompetanse innenfor det laboratoriske arbeidet, med å teste ut hvordan immunapparatet reagerer på vaksinen, forteller professoren.

En global dugnad

I dag samarbeider EU allerede om innkjøp av vaksiner. VACCELERATE vil også kunne gjøre det enklere for vaksineutviklere å teste ut, og dermed få på plass nye varianter av vaksinen. Det trengs, ifølge Cox.  

– Vi trenger en helhetlig løsning for å komme seg gjennom denne pandemien. For å få en bedre forståelse av må man jobbe sammen. En global dugnad kan løse problemet - ikke enkeltland, sier Cox – og understreker at det ikke er noe galt med de eksisterende vaksinene på markedet.

Prosjektet VACCELERATE er en del av en større satsning i EU for å forbedre Europas beredskap i slike kriser. Norges bidrag betyr mye for resultatet.

– Vi er et lite land, men med en veldig god klinisk infrastruktur. Derfor er det viktig at vi er med på denne globale dugnaden for vaksineuttesting. Det er også veldig viktig for fagmiljøet i Bergen, og for landet som helhet, sier Cox, og minner om at det er gjennom EU-samarbeidet Norge har fått tilgang til vaksiner.

Nå ber hun alle som er interesserte i å bidra i vaksinetestdugnaden, institusjoner eller enkeltpersoner, om å melde sin interesse. Det kan man gjøre her: https://www.vaccelerate.eu/volunteer-registry/?