Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Forskning

Toppforskere innen kreftforskning deltok på heldigitalt CCBIO-symposium

Flere store navn innen den internasjonale kreftforskningen og rekordmange deltakere gjorde årets CCBIO-symposium til en stor suksess.

deltakere på ccbio-symposium
Foto/ill.:
CCBIO

Hovedinnhold

For første gang arrangerte Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) ved UiB sitt årlige symposium uten et fysisk arrangement. Senteret ligger under medisinsk fakultet og jobber med avansert og fremtidsrettet forskning på biomarkører for kreft.

På grunn av koronapandemien ble årets symposium avholdt heldigitalt. Vanligvis samles deltakerne i idylliske omgivelser på Solstrand hotell utenfor Bergen.

Digital suksess

Leder ved CCBIO, Lars Andreas Akslen, sier det virtuelle symposiet gikk enda bedre enn forventet. Ca. 330 deltakere fra ulike land deltok.

– Det gikk veldig bra. Vi fikk et mer internasjonalt og åpnere nedslagsfelt med deltakere fra både Europa og USA. Blant foredragsholderne fikk vi også med etpar toppnavn som kanskje ellers ville vært vanskelige å få tak i fordi de er så ekstremt opptatt, sier Akslen.

Han forteller om livlige og aktive diskusjoner i etterkant av de faglige innleggene. I tillegg til foredragene, ble det gjort rom for hurtigpresentasjoner der PhD-studenter og postdoktorer la fram sine prosjekter på tre minutter. 

– Erfaringene med nettformatet var overraskende god. Det går også tilbakemeldingene jeg har fått ut på, sier Akslen.

Til neste år er trolig det fysiske arrangementet på Solstrand tilbake, men Akslen ser for seg å fortsette med nettmøter som et attraktivt supplement.

Flere «storkanoner» deltok

Blant toppforskerne som deltok på CCBIO-symposiet var Bernd Bodenmiller fra Universitetet i Zürich. Bodenmiller har vært en pionér innen avansert vevsanalyse. Den nye teknologien, som også CCBIO etablerte for flere år siden, gjør det mulig med mer komplekse og dypere undersøkelser av kreftsvulster og vevsmateriale.

Hans Clevers fra Universitetet i Utrecht deltok med et innlegg om organoider. Dette er celler fra pasienter som kan dyrkes i laboratorier og fungere som miniorganer og «representanter» for kreftsvulster. Slike analyser åpner opp for mer detaljert og personlig tilpasset diagnostikk og behandling av kreft.

Klaus Pantel, som også er adjungert professor ved CCBIO, deltok for å snakke om «flytende biopsier» som han regnes som grunnlegger av. Dette handler om hvordan substanser fra kreftsvulster skilles ut og går inn i blodbanen. De ulike stoffene kan si mye om hva som foregår inne i selve kreftsvulsten og supplere det som finnes ut ved å studere små vevsprøver.

Klikk her for å lese mer om forskningen på CCBIO.