Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Vellykket åpning av nytt forskningssenter for hjernen

Onsdag 13. oktober åpnet offisielt det nye «Mohn forskningssenter for hjernen» i Bergen. Med NTNU og Trond Mohn-stiftelsen med på laget, ønsker UiB å gjøre viktige framskritt i den avanserte hjerneforskningen.

Neste
Åpning av Mohn forskningssenter for hjernen
SAMARBEIDER: Universitetet i Bergen og Kavli-instituttet ved NTNU har gått sammen om det nye forskningssentereret med støtte fra Mohn-stiftelsen. F.v. dekan med Det medisinske fakultet Per Bakke, senterleder Clive Bramham og forsker Edvard Moser fra Kavli-instituttet/NTNU.
Foto/ill.:
Paul André Sommerfeldt
1/6
Clive Bramham
Foto/ill.:
Paul André Sommerfeldt
2/6
Åpning av Mohn forskningssenter for hjernen
Foto/ill.:
Paul André Sommerfeldt
3/6
Åpning av Mohn forskningssenter for hjernen
Foto/ill.:
Paul André Sommerfeldt
4/6
Åpning av Mohn forskningssenter for hjernen
Foto/ill.:
Paul André Sommerfeldt
5/6
Åpning av Mohn forskningssenter for hjernen
Foto/ill.:
Paul André Sommerfeldt
6/6
Tilbake

Hovedinnhold

– Dette senteret er noe helt noe nytt, både vitenskapelig og som type samarbeid. Vi skaper en kraftig syngergiieffekt for å forstå hjernen ved å koble sammen ulike tilnærminger, sier professor og senterleder Clive Bramham ved Universitetet i Bergen.  

Et hovedmål for forskningssamarbeidet er å identifisere kjerneprinsippene for hjernens plastisitet og dynamikken til de nevrale kretsene i hjernen.

Ved å bringe den avanserte hjerneforskningen videre, håper forskerne å bidra til bedre behandling av hjernesykdommer.  

Vil bremse Alzheimers 

Totalt har de to vertsinstitusjonene (UiB og NTNU) gått inn i prosjektet med 30 millioner kroner. Senteret skal drive med grunnforskning, der spisskompetansen på stedsans og navigasjon fra Kavli-instituttet skal kombineres med kunnskap om hjernens plastisitet (hvordan hjernen forandrer seg). Dette har forskerne i Bergen jobbet særlig med. 

Et hovedmål på sikt er å kunne finne ut mer om hvordan man kan bremse hjernesykdommer, som f.eks Alzheimers, før sykdommen utvikler seg. 

– I det store og det hele har vi få medisiner vi kan bruke for å behandle hjernesykdommer per i dag. Ved hjelp av dyreforsøk er et av våre mål å finne fram til mekanismer som kan stoppe sykdommer som Alzheimers helt i starten, sier Bramham.  

Støtter samarbeidet 

Trond Mohn-stiftelsen har støttet prosjektet med 25 millioner kroner. Styreleder Stener Kvinnsland understreket at stiftelsen har ønsket å bidra økonomisk blant annet for å styrke samarbeidet på tvers av utdanningsinstitusjonene.  

– Dette er i stor grad i tråd med hva midlene fra stiftelsen skal brukes til, sier Kvinnsland.  

Dekan ved Det medisinske fakultet ved UiB, Per Bakke, minnet om viktigheten av å inkludere den nye generasjonen av forskere og medisinstudenter i det kommende arbeidet ved senteret. 

I tillegg til Clive Bramham og Edvard I. Moser deltar følgende som ledere for ulike deler av prosjektet: Espen Hartveit, UiB, Cliff Kentros, NTNU, May-Britt Moser, NTNU,  Giulia Quattrocolo, NTNU og Menno Witter, NTNU.  

Klikk her for å lese hele pressemeldingen fra Trond Mohn foundation.