Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Utdanning

Ny læringslab skal ruste studentene for virkeligheten

Institutt for biomedisin har investert flere hundre tusen kroner i en anatomisk læringslab som gir studentene nye muligheter for aktivitet og interaktiv læring før de skal ut i arbeidslivet.

Neste
anatomisk læringslab
TOUCHSKJERM: Blant investeringene i læringslaben er nye berøringsskjermer som skal gjøre det lettere å lære om kroppens avanserte anatomi. Studenter fra alle fagområder ved Det medisinske fakultet får tilgang til laben. På bildet prøver studenter fra odontologistudiet det nye utstyret.
Foto/ill.:
Paul André Sommerfeldt
1/7
anatomisk læringslab
Foto/ill.:
Paul André Sommerfeldt
2/7
anatomisk læringslab
Foto/ill.:
Paul André Sommerfeldt
3/7
anatomisk læringslab
Foto/ill.:
Paul André Sommerfeldt
4/7
anatomisk læringslab
MARKERING: Anatomisk læringslab ble offisielt åpnet med en markering i vrimlehallen i BB-bygget.
Foto/ill.:
Paul André Sommerfeldt
5/7
anatomisk læringslab
PROSJEKTLEDER: Arne Tjølsen har ledet arbeidet med den anatomiske læringslaben.
Foto/ill.:
Paul André Sommerfeldt
6/7
anatomisk læringslab
DEN NYE VIRKELIGHETEN: Steinar Hunkår sier det er svært viktig at medisinstudenene fremover får bedre muligheter til praktisk øving og tilgang på ny teknologi.
Foto/ill.:
Paul André Sommerfeldt
7/7
Tilbake

Hovedinnhold

Mandag 15. november ble det nye ferdighetssenteret i BB-bygget innviet med en liten markering i vrimlehallen. Prosjekt- og utdanningsleder Arne Tjølsen innledet ved å understreke at læringslaben skal være en hjelp til å lære anatomi som et kjernefag i medisinutdanningen. 

– Dette blir et rom der vi legger opp til aktivitet og mye prating, sier Tjølsen. 

Institutt for biomedisin fikk midler til å bygge om et lagerrom som i hovedsak skal brukes i perioder der studenter fra hele fakultetet har anatomi som fag. Nå er rommet blitt utstyrt med topp moderne PC-utstyr og berøringsskjermer.

På sikt vil det også bli investert i VR-briller som skal bidra til å styrke studentenes tilgang på digitale verktøy i den praktiske undervisningen. Rommet inneholder også en rekke anatomiske modeller til arbeid i grupper og individuelt. 

Professor og tidligere prodekan ved Det medisinske fakultet, Steinar Hunskår, mener investeringen har vært nødvendig for å ruste UiB og fakultetet til fremtidens medisinutdanning. Som en del av den nye studiemodellen Vestlandslegen skal UiB øke antall medisinstudenter fra dagens 150 til 300. 

– Vi både må og kan undervise på nye måter. Læringslaben blir en markør på den nye virkeligheten, sier Hunskår. 

Han legger til at kommende medisinstudenter vil få mindre tid i sykehusene enn i dag, noe som gjør at universitetet må kompensere for den praktiske erfaringen som da vil falle bort.

Arbeid med anatomisk programvare på storskjerm vil fremover vil prioritert foran lesing, arbeid på egen PC eller annet studiearbeid, ifølge Institutt for biomedisin.