Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

UiB største partner i nyopprettet hodepinesenter

Forskningsrådet har tildelt 130 millioner til et nytt senter for hodepineforskning. – Målet er å finne medikamenter som kan ha virkning på hodepinelidelser, sier nestleder Marte-Helene Bjørk, UiB.

Marte Helene Bjørk portrett
Førsteamanuensis Marte-Helene Bjørk ved Klinisk institutt 1 skal være nesteleder for det nye senteret.
Foto/ill.:
Silje Alvestad

Hovedinnhold

Hodepinesykdommer, som migrene, rammer om lag en milliard mennesker på verdensbasis og er den sykdommen som har skylden for mest invaliditet hos de under 50 år. Nå har Norges forskningsråd tildelt 130 millioner kroner til et nytt senter som skal forske på klinisk behandling av ulike typer hodepinelidelser. NTNU er vertskap for senteret, men UiB er den største partneren.

Bruker maskinlæring

Førsteamanuensis Marte-Helene Bjørk ved Klinisk institutt 1 er nestleder for senteret. Hun sier at de ved senteret vil bruke banebrytende ny teknologi, som kunstig intelligens, for å finne svar på hvilken behandling som fungerer best for disse pasientene:

– Målet er å identifisere medikamenter med mulig virkning på hodepinelidelser, og bruke maskinlæringsmodeller til å forutsi hvilke medikament som vil ha effekt på den enkelte pasienten, sier hun.

Bjørk vil lede arbeidet med å utvikle en nasjonal "register hub" med koblede data fra nasjonale helseregistre, genetiske biomarkører og kliniske studier.

Bergensmiljø eksperter på registerdata

Det viktigste som forskergruppen i Bergen skal bidra med er deres ekspertise på registerforskning. Bjørk og hennes kolleger har mange års erfaring i Bergen Epilepsy Research Group (BERG) med å koble opplysninger fra ulike helse- og sosioøkonomiske registre, og å igjen koble dette mot biologiske markører lagret i biobanker.

– Vi planlegger et registerforskningsprogram hvor vi skal koble sammen data fra ulike helseregister og sosioøkonomiske registre for å finne ut hvilken medisin som virker mot hodepine. Ved å tillegg koble dette mot genetiske data, kan man se på om det er arvelige forhold som virker inn på effekten av medisiner, utdyper Bjørk

Det er til hjelp til disse analysene forskerne tar i bruk kunstig intelligens. Forskerne har her koblet på verdensledende miljøer innen dette, som det ved University College London (UCL).

– Gjennom dette samarbeidet har deltagere i prosjektgruppen vår allerede klart å bruke maskinlæring på informasjon fra engelske pasientjournaler og har laget algoritmer som kan forutsi hvilken behandling som virker best på den enkelte pasienten, sier Bjørk

På den måten har forskerne vist at en kan en reduser tiden som blir brukt til å prøve og feile i behandlingen med fire måneder i gjennomsnitt:

– I Norge har vi et unikt, detaljert og omfattende datamateriale som er perfekt for denne typen forskning. Målet er å utvikle maskinlæringsmodeller kan finne den beste behandlingen til den enkelte pasienten like bra aller raskere enn legen.

Planlegger ti kliniske studier på hodepine

Det er planlagt mer enn ti behandlingsstudier på migrene, klasehodepine, spenningshodepine og posttraumatisk hodepine og pasienter i Helse Vest vil få tilgang til å prøve ut nye behandlingsmetoder. I tillegg til at dette kan bety mye for pasienter i regionen, mener Bjørk at det er positivt for de lokale forskningsmiljøene:

– Dette gir mulighet til å utvide vår forskning på registerdata og genetiske markører. Vi kan i praksis ta denne forskningen til et helt nytt nivå. Blant annet gir det mulighet til samarbeid med svært kompetente internasjonale forskningsmiljøer, som UCL innenfor maskinlæring og Mayoklinikken i Arizona. I registerforskningsprogrammet som er planlagt under senteret, er Institutt for global helse og samfunnsmedisin en svært viktig intern samarbeidspartner for oss gjennom for eksempel Kjernefasilitet for biostatistikk og analyse (BIOS). Jeg gleder meg til å utvide dette samarbeidet, sier hun.

Senteret, som har fått navnet "Norwegian Headache Research Centre" vant i konkurranse med 29 andre søkere i en bred utlysning som dekket alle medisinske fagområder. Tre sentre fikk tildelt midler. Les mer om utlysningen her:

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/forskningssenter-for-klinisk-behandling/