Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Pandemien gjorde søvnen vår dårligere

En ny internasjonal studie viser at pandemien har fått mange av oss til å sove dårligere. Mest søvnpåvirket ble de som var i karantene eller isolasjon, eller hadde økonomiske bekymringer.

kvinne sitter i sengen med ansiktet i hånda
Studien viser at noen (fem prosent) sover bedre, men for gruppen under ett så har det vært rundt ti prosent eller mer forverring i søvnkvalitet, samt økning i dagtidproblemer knyttet til søvn.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

– Dårlig og lite søvn over tid er assosiert til en rekke plager og sykdommer, slik som angst, depresjon, selvmordstanker, overvekt, diabetes, hjertekarlidelser, kreft og demens, sier professor og søvnekspert Bjørn Bjorvatn ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Han er nestleder i en internasjonal gruppe av forskere som nettopp har publisert en studie med resultater fra en undersøkelse av hvordan det står til med søvnen vår etter pandemiens utbrudd. Over 22 000 deltagere, fra fjorten land fordelt på over fire kontinenter, har svart på et spørreskjema om søvnen sin før og under pandemien.

Forskerne spurte også deltagerne om de var isolert/i karantene, om de selv hadde hatt COVID-19 eller om de hadde økonomiske bekymringer som følge av pandemien. De har også justert for forhold som kunne ha påvirket resultatet, som kjønn, alder, etnisitet, samt en rekke andre faktorer.

Studien viser at noen (fem prosent) sover bedre, men for gruppen under ett så har det vært rundt ti prosent eller mer forverring i søvnkvalitet, samt økning i dagtidproblemer knyttet til søvn.

– Pandemien var assosiert med dårlig søvnkvalitet, at man våkner tidlig om morgenen og søvnighet på dagtid. Isolasjon var assosiert med dårlig søvnkvalitet og innsovningsproblemer. Økonomiske problemer var assosiert med alle typer søvnproblemer og dagtidproblemer, inkludert mareritt og fatigue (utmattelse), sier Bjorvatn.

Mer smitte og død var koblet til flere søvnproblemer

Dette er den første store internasjonale studien som har undersøkt hvordan pandemien har påvirket søvnen vår og er gjennomført av ICOSS (International Covid-19 Sleep Study).

Bjorvatn og kollegaene har ikke sett direkte på regionale forskjeller, men:

– Et visst mønster kunne sees. I land med mye smitte og død var tallene generelt verre enn i land med lavere smitte/død. Dette var som forventet, men det er likevel første gang at vi kan vise til slike resultater, forteller Bjorvatn.

Går søvnproblemene over etter pandemien?

– Dårlig og lite søvn er selvsagt også assosiert til ulykker og dårlig kognitiv funksjon, sier Bjorvatn.

Det forskerne er usikre på er om pandemien vil gi vedvarende dårlig søvn, eller om vi får tilbake søvnkvaliteten og lignende når pandemien endelig er over. Bjorvatn frykter at søvnproblemene er noe som vil følge oss:

– Bekymringen er nok stor for at noen/mange vil ha vedvarende søvnproblemer, utløst av pandemien. Det ser vi ofte i forbindelse med andre utløsende årsaker dessverre.

Lenke til artikkel: https://bmjopen.bmj.com/content/11/12/e050672

Studien er også omtalt i VG.