Hjem
Det medisinske fakultet
Valgemner

Oppretting av nye emner i elektiv periode

På denne siden har vi samlet informasjon om hvordan man går frem for å opprette nye valgfag i elektiv periode. Informasjonen er først og fremst for ansatte ved UiB, men vi har også et eget avsnitt for studenter.

Hovedinnhold

Informasjon om ernæring kommer. 

I medisinstudiet er det en komite med representanter fra de fire instituttene, ledet av Einar Kristoffersen som har ansvar for emneporteføjen for valgfagene i elektiv periode. Programutvalget for medisin har det overordnede ansvaret og vedtar nye emnebeskrivelser. 

Opprette nytt emne i elektiv periode for master i klinisk ernæring

Her kommer det snart informasjon!

Opprette nytt emne i elekiv periode for medisinstudenter

I medisinstudiet inngår det fireukers elektive perioder med valgfrie emner for studenter på 3-6. studieår. Du finner mer informasjon om hva elektiv periode er her: https://www.uib.no/med/102365/elektive-perioder-i-medisinstudiet 

Krav til emnene i elektiv periode:

 • Emnet må være enten 3 studiepoeng (2 uker) eller 6 studiepoeng (4 uker).
 • Emnene skal som hovedregel tilbys i januar enten
  • de to første ukene av januar (3 studiepoeng)
  • de to siste ukene av januar (3 studiepoeng)
  • eller hele januar (6 studiepoeng)
 • Emner skal ikke overlappe faglig med undervisning i studieplanen Medisin 2015. Noe nødvendig/hensiktsmessig repetisjon er mulig, men emnene skal være et tillegg til det som allerede undervises.
 • Emnene må ha en emneansvarlig og tilhøre et institutt ved fakultetet
 • Tenk og hvem som skal kunne ta emnet: Kun medisinstudenter på 3-6. studieår? Medisnstudenter og ernæringsstudenter? Bare medisinstudenter som har kommet et stykke i studiet? Kan det være aktuelt for masterstudenter på fakultetet? osv
 • For at nye emner skal kunne tilbys i januar 2023 må de være godkjente av komiteen og vedtatt av programutvalget for medisin før 1. april.

Med kravene i bakhodet kan du følge denne "oppskriften": 

 1. Kontakt studieledelsen ved ditt institutt, slik at de er kjent med emnet.
 2. Send gjerne en e-post til elektiv.med@uib.no, med info om at du ønsker å opprette et emne, inkludert arbeidstittel/tema på emnet.
 3. Opprette det som emne i EpN og fylle ut det som er klart i emnebeskrivelsen:

https://www.uib.no/foransatte/143210/epn-%E2%80%93-emneplanlegging-p%C3%A5-nett

Emnebeskrivelsen må være ferdig vedtatt i god tid før 1. april, og der er prosessen slik:

 • Dere fyller ut emnebeskrivelsen så langt dere klarer, og tar kontakt dersom det er noe dere ikke får fylt ut. Emnet må enten vare i to uker (3 studiepoeng) eller i fire uker (6 studiepoeng).
 • Når dere tenker at emnebeskrivelsen er klar sender dere en e-post til elektiv.med@uib.no og gir beskjed om at den ligger klar i EpN, og da blir den sendt til komiteen for elektive emner, de ser på den og gir en tilbakemelding
 • Etter eventuelle endringer sendes den til Arbeidsutvalget for vedtak på fullmakt.
 • Etter 1. april publiseres emnet, og opptak til emnet er i høstsemesteret 2022.

Timeplanlegging o.l er det instituttet som er ansvarlige for, så det er viktig å koble på instituttet tidlig i prosessen.

Informasjon til studentene, inkludert emnebeskrivelser for emnene, ligger på denne siden: https://www.uib.no/med/102365/elektive-perioder-i-medisinstudiet

Står du fast? Se om du finner svar på det du lurer på i hjelpedoumentet som du finner lengre nede på denne siden eller kontakt elektiv.med@uib.no 

Fagområder

Det vi spesielt ser at studentene etterspør er kliniske og praktiske emner som også er mulig å ta for studneter på tredje og fjerde studieår. 

Etter hver gjennomføring spør vi studentene om hvilke fagområder de savner. Fagområder studentene gjerne vil at flere emner skal ta for seg inkluderer: 

 • ultralyd
 • pediatri 
 • akuttmedisin
 • hjerte/kardiologi
 • kirurgi/ortopedi/småkirurgi 
 • psykiatri
 • kosthold/ernæring

Listen er ikke uttømmende og det er selvsagt mulig med tverrfaglige emner! :)

Du finner en oversikt over emner vi tilbyr i elektiv periode her: https://www.uib.no/med/102365/elektive-perioder-i-medisinstudiet#emner-n...

Mulighet for digitale mini-emner 

Fra høsten 2021 har det vært mulig for medisinstudenter å melde seg til to 1 studiepoengsemner: EEMED301 og EEMED302. Disse emnene kan studentene melde seg til innen ordinær semesterregistreringsfrist (1. februar/1. september) og de er således uavhengige av elektiv periode i januar. For studentene vil studiepoengene for bestått emne inngå i elektiv periode i studieplanen.

Kanskje har du noe ekstra digitalt materiale som ikke egentlig har en naturlig plass i den ordinære undervisningen, eller du ser at akkurat det du ønsker å opprette et emne om ikke passer som et to eller fire ukers emne? 

Dersom flere kunne tenke seg å opprette eit «mini-emne» er kravene at de 1) er heldigitale og 2) er såpass heidigitale at de krev minimalt med oppfølging (faglig og administrativt). Emnebeskrivelsen må utarbeidast i EPN og emnet må vedtas på samme måte som andre emner, husk også å gi oss beskjed på elektiv.med@uib.no dersom du har lyst til å opprette et slikt emne.

Opprette nytt valgemne for både ernærings- og medisinstudenter

Kontakt oss gjerne på elektiv.med@uib.no, så tar vi en vurdering av om det er programutvalget for ernæring eller programutvalget for medisin som bør vedta emnet. Uansett må det godkjennes faglig av begge fagområder for å kunne inngå i emneporteføljene (med tanke på faglig overlapp og lignende). 

Er du student og ønsker et emne om et spesielt tema?

Kontakt gjerne selv underviser(e) du tenker kan passe seg fint som emneansvarlig for et emne innen et bestemt tema. 

Alle emner trenger en emneansvarlig, en emneansvarlig er en faglig ansatt med hovedansvaret for undervisningen. Emneansvarlig må være ansatt ved UiB.

Du kan gjerne kontakte oss på elektiv.med@uib.no, så kan vi ta en samtale om hvordan det er best å gå videre for å få opprettet et emne.