Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Forskning

Åpnet nytt senter for avansert celleterapi

Med støtte fra Trond Mohn stiftelse får forskere i Bergen nå mulighet til å utvikle nye metoder for behandling av kroniske og akutte sår, beinskader og psykose gjennom bruk av stamceller. I dag åpnet offisielt det nye senteret for regenerativ medisin.

Neste
Mohn senter for regenerativ medisin
Einar K. Kristoffersen er leder for Mohn forskningssenter for regenerativ medisin. Her ser han på preliminære resultater i det nye «Ex vivo» renroms-laboratoriet ved Haukeland universitetssjukehus, sammen med produksjonsleder Petra Vogelsang.
Foto/ill.:
Øystein Fykse/Helse Bergen
1/8
Åpning Mohn senter for regenerativ medisin
Foto/ill.:
Paul André Sommerfeldt
2/8
Åpning Mohn senter for regenerativ medisin, Per Bakke
Foto/ill.:
Paul André Sommerfeldt
3/8
Åpning Mohn senter for regenerativ medisin, Cecile Bredrup
Foto/ill.:
Paul André Sommerfeldt
4/8
Åpning Mohn senter for regenerativ medisin, Stian Almeland
Foto/ill.:
Paul André Sommerfeldt
5/8
Åpning Mohn senter for regenerativ medisin , Eivind Hansen
Foto/ill.:
Paul André Sommerfeldt
6/8
Åpning Mohn senter for regenerativ medisin, Hole
Foto/ill.:
Paul André Sommerfeldt
7/8
Åpning Mohn senter for regenerativ medisin
Foto/ill.:
Paul André Sommerfeldt
8/8
Tilbake

Hovedinnhold

Det nye forskningssenteret ved UiB og Haukeland universitetssjukehus vil spesialisere seg på å erstatte tapte organfunksjoner ved å tilby pasienten manipulerte celler som lages i spesiallaboratorier. 

Såkalt regenerativ medisin, eller avansert celleterapi, er i utvikling internasjonalt både som behandlingstilbud og et nytt medisinsk fag. 

Senterleder Einar Klæboe Kristoffersen sier senteret blir en kraftfull arena for utvikling av kunnskap som vil komme flere ulike pasientgrupper til gode. 

Tre prosjekter planlagt 

På det nye senteret i Bergen er det i denne omgang planlagt tre ulike forskningsprosjekter over de kommende fire årene. I tillegg skal det gjennomføres et prosjekt i samarbeid med en forskningsgruppe for eksperimentell immunterapi ved Oslo universitetssykehus.

Mohn forskningssenter for regenerativ medisin føyer seg inn i rekken av satsinger der forskere i Bergen kan bringe frem kunnskap som vil være til gagn for pasienter både her i landet og i den store verden, sier daglig leder i Trond Mohn stiftelse, Sveinung Hole. 

– Det er en glede å kunne bidra med midler som gjør dette mulig, og vi har store forventninger til resultatene av arbeidet, sier Hole. 

– Mohn forskningssenter for regenerativ medisin ved Haukeland universitetssjukehus blir en kraftfull arena for utvikling av kunnskap som skal komme flere ulike pasientgrupper til gode, sier senterleder Einar Klæboe Kristoffersen. Han er professor ved Universitetet i Bergen og leder for Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Laboratorieklinikken på sykehuset. 

Skal forske på sårdannelser

I ett prosjektene, ledet av Cecilie Bredrup, førsteamanuensis ved UiB og overlege ved Øyeavdelingen på Haukeland universitetssjukehus og Stian Almeland, førsteamanuensis ved UiB og overlege ved Kirurgisk klinikk på Haukeland universitetssjukehus, er målsetningen å ta i bruk cellebaserte produkter til behandling av utvalgte sårtilhelings-problemer i øye og hud. 

Ulike former for sårdannelser er et stort helseproblem og slik behandling er i ferd med å revolusjonere behandlingen av sår som det er vanskelig å få til å gro. I prosjektet vil man ta i bruk etablerte metoder for bruk av mesenchymale stamceller (MSC) og undersøke om de er egnet til behandling av akutte brannskader og kroniske sår på hornhinnen. Behandlingseffekt vil bli vurdert med sofistikerte og innovative metoder. Trond Mohn stiftelse har inngått avtale med Haukeland universitetssjukehus og øyeavdelingen om dette prosjektet. 

I tillegg vil senteret spesialisere seg på persontilpasset medisin i behandling av psykoser samt bruk av stamceller i utviklingen av nye behandlingsalternativer mot beinsykdommen osteonekrose. Det sistnevtne prosjektet ledes av professor Kamal Mustafa og The Tissue Engineering Resarch Group ved Institutt for klinisk odontologi. Stiftelsen har inngått avtale med UiB om denne forskningen. 

Se bilder fra åpningen øverst i saken. 

Klikk her for å lese hele pressemeldingen fra Trond Mohn Foundation.