Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Vil gi diabetespasienter bedre behandling

Et nytt forskningssenter ved UiB skal gi diabetes-pasienter mer presise diagnoser og bedre behandling av sykdommen. – De fleste diabetes-pasienter lever gode liv. Men diagnostisering og behandling kan bli enda bedre, og det skal vi bidra til, sier senterleder Pål R. Njølstad.

Senter for presis diabetesdiagnose (PRESIS-DIA)
LEDER NYTT FORSKNINGSSENTER: f.v. Valeriya Lyssenko, Pål R. Njølstad og Gunnar Mellgren skal lede det nye senteret for presis diabetes-diagnose (PRESIS-DIA).
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Forskningssenter for presis diabetes-diagnose (PRESIS-DIA) er navnet på det nye senteret og er et samarbeid mellom UiB, Helse Bergen og Trond Mohn Stiftelse. Til sammen er det investert 52 millioner kroner i satsingen de neste fem årene. 

Diabetes er blant de mest utbredte sykdommene i verden og ifølge FN lever det rundt 463 millioner mennesker på kloden med denne diagnosen. I Norge er tallet ca. 350.000, mens rundt 60.000 personer har udiagnostisert diabetes, ifølge FHI. 

Forskingen på diabetes har imidlertid gjort store fremskritt de siste årene. Blant annet har man funnet over 500 genvarianter av de vanligste diabetesvariantene (type 1 og type 2). Et grunnleggende problem er likevel at dagens diagnostisering ofte er lite spesifikk. 

– Dagens klassifisering av diabetes er for grov, og grunnleggende mekanismer for sykdommen er bare delvis kjent. Visjonen for PRESIS-DIA er å utvikle metodikk som kan gi den enkelte skreddersydd og unik behandling det vi kaller presisjonsmedisin, forteller Njølstad. 

Bruker registerdata

Ved det nye senteret skal forskere integrere helsedata fra nyetablerte registre som Norsk Diabetes Biobank og Norsk diabetesregister for voksne. Disse dataene vil deretter kobles opp mot f.eks Dødsårsakregisteret og Pasientregisteret. Formålet med dette er å kunne identifisere nye årsaker og mekanismer og legge grunnlaget for et bedre klassifiseringssystem for diabetes. 

For å nå målet samles eksperter innen klinisk medisin, genetikk, cellebiologi og bioinformatikk for å gjennomføre tre ulike forskningsprogrammer. Senteret involverer anerkjente fagmiljøer i Norden, Tyskland, Sveits, Storbritannia og USA i sin forskning. Professor Valeriya Lyssenko, skal sammen med professor Gunnar Mellgren, være nestleder på senteret. 

Fremragende kompetanse

UiB-rektor Margareth Hagen sier universitetet er stolte av å ha klart å tiltrekke og bygge internasjonalt fremragende kompetanse på området. 

– Vi ser frem til å følge utviklingen og resultater av den forskningen de nå skal i gang med. Dette er nok et skritt i posisjoneringen av miljøer i Bergen som ledende innen presisjonsmedisin, sier Hagen.

Også administrerende direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen, ønsker det nye diabetessenteret velkommen. 

– Vi er glade for å vere vertskap for det nye senteret, og takknemlige for bidraget fra Trond Mohn stiftelse som gjør denne satsingen mulig, sier Hansen. 

Daglig leder i Trond Mohn Stiftelse, Sveinung Hole, sier det gjennom årene er bygget opp et forskningsmiljø innen diabetes i Bergen som holder et svært høyt nivå. 

– Miljøet i Bergen har unike ressurser og forutsetninger for å utvikle presisjonsdiagnostisering - og behandling videre til gagn for en stor gruppe pasienter. Dette er en stor og viktig satsing for stiftelsen som vi ser frem til å følge i årene som kommer, sier Hole.  

Se også innslag i TV 2 Nyhetene her: https://www.tv2.no/nyheter/14834477/