Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Skiftarbeidere har høyere risiko for alvorlig koronasykdom

En ny stor internasjonal undersøkelse ledet fra Bergen viser at de som jobber skift kan ha over fem ganger så høy risiko for å bli innlagt på sykehus som følge av covid-infeksjon.

Kvinne sitter i et mørkt rom foran pc og arbeider
Å jobbe skift, påvirker søvnen din. Det kan også påvirke hvor syk du blir av å bli smittet av covid-19, viser en ny studie fra UiB.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Skiftarbeid kan påvirke søvnen din negativt. Forskere har også begynt å se at lite søvn også kan påvirke immunforsvaret, og gjøre deg mer mottagelig for ulike infeksjoner. Det var bakgrunnen da forskere fra flere ulike land undersøkte sammenhengen mellom koronainfeksjon og arbeidstid hos arbeidstakere fra til sammen 16 ulike land i 2021.

 De ønsket blant annet å se om det å jobbe tett med andre mennesker og skiftarbeid påvirker risikoen for å bli smittet av korona og sykdomsforløpet.

–  Som forventet fant vi at de som jobber tett med andre mennesker er mer utsatt for å bli smittet av covid-19 enn de som ikke gjør det, sier førsteforfatter i artikkelen, professor og søvnekspert Bjørn Bjorvatn ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB.

Lik risiko for smitte, høyere for alvorlig sykdom

De som jobber tett med andre mennesker hadde imidlertid ikke høyere risiko for å bli alvorlig syk av covid, enn de som ikke hadde jobber hvor de måtte jobbe tett med andre mennesker.

Det stilte seg annerledes for de som oppga at de jobbet skift: De hadde omtrent lik risiko for å bli smittet som de som kun jobbet dagtid, men ganske mye større sjanse for å havne på sykehus som følge av en covid-infeksjon:

–  Dette underbygger tidligere funn vi har gjort om at lite eller dårlig søvn påvirker immunsystemet negativt, sier forskeren.

Bjorvatn tror at årsaken til at de ikke fant at skiftarbeidere oftere var smittet enn dagtidarbeiderne er at viruset var svært smittsomt, og at smittegraden dermed i samfunnet generelt var høy.

–  Ta vaksinen etter en god natts søvn

Undersøkelsen omfatter svar fra over 7100 arbeidstakere fordelt på over fire kontinenter. De har på eget initiativ fylt ut et omfattende skjema, og Bjorvatn ønsker å understreke at dataene ikke representerer ikke den generelle befolkningen. Andelen av de som har vært smittet og innlagt på sykehus, er antagelig større i denne gruppen, enn i befolkningen ellers, for eksempel.

Forskerne har justert for faktorer som kjønn, alder og for eksempel etnisitet, slik at man med en relativt stor sikkerhet kan si at det er selve skiftarbeidet som påvirker risikoen for å få alvorlig sykdom og innleggelse etter covid-infeksjon.

Det er nylig kommet en ny behandling mot korona på markedet, som kan gis tidlig i sykdomsforløpet til personer smittet med korona og med høy risiko for alvorlig sykdom, men Bjorvatn vet ikke nok om medisinen til at han vil anbefale skiftarbeidere å få den:

–  Det jeg kan anbefale skiftarbeidere og andre å gjøre, er å la være å ta vaksiner en natt etter man har sovet dårlig, for eksempel etter en nattevakt. Utsett det heller til en natt man har sovet godt, oppfordrer professoren.

Lenke til artikkel: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07420528.2022.2148182

Saken er også omtalt i Dagbladet: https://bergen.dagbladet.no/nyheter/ny-studie-disse-rammes-hardere/77925263