Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Økt risiko for høyt blodtrykk ved inntak av sukkerholdig drikke

En undersøkelse gjennomført ved UiB viser at inntak av drikke søtet med sukker, gir høyere risiko for høyt blodtrykk.

Brus helles i et glass
Mer enn et glass brus om dagen, økte sjansen for høyt blodtrykk med over tjue prosent.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Høyt blodtrykk, på fagspråket kalt hypertensjon, gir økt risiko for en rekke hjerte- og karlidelser, som hjerteinfarkt og hjerneslag. Studier viser også at kvinner med bare litt forhøyet blodtrykk i 40-årenene, har fordoblet risiko for å få hjerteinfarkt i 50-årene.

Studier fra andre land har vist at å konsumere drikke tilsatt sukker gir økt risiko for hypertensjon. I disse landene bruker man høyfruktose maissirup som søtning, en variant som inneholder mer fruktose enn varianten vi bruker i Norge, sukrose.

– Det har manglet studier som undersøker om sukrose har den samme effekten på blodtrykket som høyfruktosevarianten, forklarer førsteforfatter av artikkelen som nylig ble publisert i BMJ Nutrition, Prevention & Health, ernæringsfysiolog Kristin Øksendal Børresen. 

Artikkelen er basert på arbeidet Børresen gjorde som masterstudent i klinisk ernæring ved UiB.

Sterk kobling mellom sukkerdrikke og høyt blodtrykk

I studien brukte Børresen data fra den norske Mor- og barnundersøkelsen (MOBA). Mødrene som ikke hadde høyt blodtrykk før svangerskapet og som fødte mellom 2004 og 2009 ble inkludert, totalt 60 027 kvinner. Data om hva mødrene spiste og drakk i midten av svangerskapet, ble koblet til data fra den norske reseptbaserte databasen (NorPD).

– Sistnevnte ble brukt til å konstatere bruk av blodtrykksenkende medisiner etter fødsel, forklarer Børresen.

Forskeren beregnet hvor mye av det daglige energiinntaket i prosent som kom fra drikke tilsatt sukker. Så delte hun deltagerne inn i fem grupper, fra de som ikke drakk drikke tilsatt sukker, til de som drakk mest sukkerdrikke.

Videre ble det gjennomført statistiske analyser for å undersøke om gruppen som drakk mest sukkerholdig drikke hadde økt risiko for å utvikle høyt blodtrykk sammenlignet med gruppen som drakk minst sukkerholdig drikke.

Totalt utviklet 1480 kvinner hypertensjon innen ti år med oppfølging. De som drakk mest drikke tilsatt sukker viste seg å ha omtrent tjue prosent høyere risiko for å få utvikle høyt blodtrykk sammenlignet med de som drakk minst sukkerholdig drikke.

Studien vår viste også at de som rapporterte at de drakk mer enn et glass med sukkerholdig drikke om dagen hadde økt risiko for å utvikle høyt blodtrykk sammenlignet med de som drakk under glass om dagen, sier Børresen

– Begrens inntaket av tilsatt sukker til under ti prosent av daglig energiinntak

For å undersøke om det var hold i funnene, ble det gjort tilleggsanalyser ved å begrense studiepopulasjonen til grupper som i utgangspunktet har lav risiko for å utvikle høyt blodtrykk, som ikke røykere, kvinner med lav vektøkning og førstegangsfødende.

– Tilleggsanalysene viste at risikoen for å utvikle høyt blodtrykk fortsatt var høyere for de med størst inntak av sukkerdrikke i forhold til de med lavt inntak, forklarer Børresen.

Koblingen var imidlertid noe svakere for ikke-røykere og førstegangsfødende.

– Funnene fra denne studien tyder på at høyt forbruk av sukkerholdig drikker relativt for en populasjon bestående av gravide kvinner, er assosiert med økt risiko for hypertensjon etter fødsel, sier Børresen.

De studiedeltagerne som drakk mest sukkerholdig drikke, drakk så mye at det utgjorde over femten prosent av det daglige energiinntaket:

– Vi kan si at funnene i denne studien støtter opp om helsemyndighetenes anbefaling om å begrense inntak av sukker fra mat og drikke til under ti prosent av det daglige energiinntaket, sier Børresen.

Les artikkelen her: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36619334/ 

Studien er også omtalt i Dagbladet: https://bergen.dagbladet.no/nyheter/ny-forskning-okt-risiko/78382869