Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Nytt forskningssenter vil finne ut hvorfor vi blir syke

Gjennom tilgang til et unikt datamateriale og samarbeid på tvers skal et nyetablert forskningssenter ved UiB prøve å finne ut hvorfor mennesker rammes av blant annet kreft, hjerte- og karsykdom og sykdommer i sentralnervesystemet. Senteret er etablert gjennom midler fra Trond Mohn Stiftelse.

bilde av stetoskop og to doktorer som står og snakker i bakgrunnen
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Norske forskere har unik tilgang til data som kan gi ny kunnskap om årsaker til ulike sykdommer, men fortrinnet som ligger i gode nasjonale registre og biologisk materiale, krever samarbeid på tvers av ulike fagfelt. 

Trond Mohn Stiftelse støtter denne forskningen i et nyetablert forskningssenter for translasjonell epidemiologi med tre nye prosjekter ved UiB. 

Tre nye forskningsprosjekter 

Trond Mohn stiftelse lyste i 2022 ut forskningsmidler i samarbeid med UiB. Åtte søkere deltok i konkurransen og tre prosjekter får nå 6 millioner kroner fra TMS. Prosjektene skal forske på temaer som 

  • Kreftrisiko hos kvinner og deres barn i lys av svangerskapshistorikk, Prosjektleder er professor Tone Bjørge ved IGS 

  • Årsaker til kreft hos barn – hvilken rolle spiller eget immunsystem? Prosjektleder er professor Ola Myklebost ved Klinisk institutt 2 

  • Hjerneskader hos nyfødte, hvordan kan vi forutsi og forebygge? Prosjektleder er Rolf Terje Lie ved IGS

Prosjektene skal støtte opp under et nytt forskningssenter Universitetet i Bergen har etablert som skal utnytte dette fortrinnet som norske forskere har.

Senteret skal forske på såkalte ikke-smittsomme sykdommer, det vil f.eks si kreft, hjerte- og karsykdommer, sykdommer i sentralnervesystemet (nevrodegenerative sykdommer og nevroutviklingsforstyrelser), samt fødselsrelaterte tilstander. Dette skal gjøres ved å kombinere laboratorieforskning med forskning på befolkningsdata, det vil si data som omfatter store deler av befolkningen - eksempelvis Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa), som er en av verdens største helseundersøkelser.  

Det nye senteret - TRACE - ledes av professor Tone Bjørge ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nye måter å samarbeide på 

Forskere som ikke vanligvis samarbeider, kan nå finne sammen gjennom TRACE senteret ved Universitetet i Bergen. Senteret skal gjøre det enklere å samarbeide. Forskere med kompetanse på medisinsk statistikk, epidemiologi og informatikk skal sammen med forskere som har kompetanse fra biomedisinske fag studere årsakene til disse ikke-smittsomme sykdommene og utbredelsen i samfunnet.

Store forventninger 

– Jeg er stolt og glad over tildelingen. Disse midlene er helt essensielle for forskningsaktivitetene ved senteret vårt, sier Bjørge. 

Også prodekan for forskning ved Det medisinske fakultet, Marit Bakke, et glad for senteretableringen. 

– Kobling av data fra laboratorieforskning, pasientbehandling og befolkningsstudier vil kunne forklare sykdomsmekanismer og gi opphav til ny behandling. Det vil også sterkere forskningsmiljøer. Dette er veldig bra, sier Bakke. 

Anne Marie Haga ved Trond Mohn Stiftelse gleder seg over samarbeidet med UiB og gratulerer TRACE-ledelsen og prosjektlederne.

– Vi har store forventninger til satsingen og ser fram til å følge den faglige utviklingen ved senteret, sier Haga.